Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu giấy mua bán xe viết tay 2024 mới nhất
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 23002 Lượt xem

Mẫu giấy mua bán xe viết tay 2024 mới nhất

Giấy mua bán xe viết tay là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về hoạt động mua bán xe, theo đó, bên bán sẽ giao xe theo đúng thỏa thuận về loại xe, biển số, giấy tờ, đặc điểm xe cho bên mua theo thời gian thỏa thuận, bên mua sẽ thanh toán tiền và nhận xe theo thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.

Xe – phương tiện giao thông là các tài sản phải đăng ký quyền sử dụng nên việc mua bán, chuyển nhượng phải thực hiện theo các quy định. Để có thể chuyển nhượng xe do phát sinh việc mua bán thì các bên bắt buộc phải có hợp đồng mua bán xe. Vậy mẫu giấy mua bán xe viết tay có được sử dụng hay không? Quý vị hãy tham khảo bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi để có câu trả lời chính xác.

Giấy mua bán xe viết tay là gì?

Giấy mua bán xe viết tay là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về hoạt động mua bán xe, theo đó, bên bán sẽ giao xe theo đúng thỏa thuận về loại xe, biển số, giấy tờ, đặc điểm xe cho bên mua theo thời gian thỏa thuận, bên mua sẽ thanh toán tiền và nhận xe theo thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán xe viết tay đối tượng mua bán có thể là xe máy, ô tô… tuy nhiên, dù là đối tượng nào thì hợp đồng mua bán xe cũng cần có những thông tin tối thiểu như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Tên hợp đồng mua bán (hợp đồng mua bán xe máy);

– Địa điểm, thời gian làm hợp đồng mua bán

– Thông tin của bên bán (bên A)

+ Họ và tên bên bán

+ Ngày tháng năm sinh

+ Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

+ Hộ khẩu thường trú

+ Nơi ở hiện tại

+ Số điện thoại liên hệ

– Thông tin bên mua (bên B)

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

+ Hộ khẩu thường trú

+ Nơi ở hiện tại

+ Số điện thoại liên hệ

– Các thỏa thuận mua bán xe:

+ Đặc điểm xe: nhãn hiệu, loại xe, màu sơn, số máy, số khung, biển kiểm soát, giấy đăng ký xe cấp ngày nào, cơ quan cấp

+ Giá xe bằng số và bằng chữ

+Thời điểm giao xe

+ Cách thức thanh toán

+ Thỏa thuận về nộp các khoản thuế, phí

+ Cam đoan

– Ký xác nhận của 02 bên.

Hiện nay, hợp đồng mua bán xe được lập thành văn bản và có thể được đánh máy hoặc viết tay đều có giá trị pháp lý. Nếu việc lập hợp đồng mua bán xe viết tay tại các văn phòng công chứng thì các bên có thể sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng tại đây.

Giấy mua bán xe viết tay có thời hạn bao lâu?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật dân sự về giao dịch dân sự hay về hợp đồng không có nội dung quy định về thời hạn của giấy mua bán xe viết tay. Trong nội dung của giấy mua bán xe chỉ đề cấp đến thời hạn thanh toán và thời hạn giao xe.

Tuy nhiên, theo Thông tư 58/2020/TT-BGTVT ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể tại Khoản 4 Điều 6 quy định:

“4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.”

Như vậy, kể từ ngày lập giấy tờ mua bán thì trong vòng 30 ngày, bên mua phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đăng ký xe, biển số.

Giấy mua bán xe viết tay có giá trị pháp lý không?

Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hiệu lực của hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán xe viết tay nói riêng vẫn có giá trị pháp lý và các bên phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ với nhau như đã cam kết.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BGTVT:

“2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật;

b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy chứng nhận đăng ký xe, công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước.”

Theo Điểm b nói trên thì giấy tờ mua bán xe cần phải có xác nhận công chứng, chứng thực. Như vậy, trong trường hợp mua bán xe, cá nhân để làm được thủ tục chuyển quyền sở hữu với chiếc xe đó thì bắt buộc giấy mua bán xe viết tay phải được công chứng chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc tại ủy ban nhân dân cấp xã.

Mẫu giấy mua bán xe viết tay 2024

Giấy mua bán xe viết tay được xác lập theo sự thỏa thuận của các bên. Quý vị có thể tham khảo theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: 29-G1 582.76

Hôm nay, ngày…tháng….năm…., tại Văn phòng công chứng ABC, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông(Bà): Nguyễn Văn Long

Sinh ngày: 19/ 02/ 1987

CMND số: 017614907 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/ 06/ 2009

Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: số 14 ngõ 2 đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 0972691578

BÊN MUA(BÊN B)

Ông (Bà): Trần Thanh Sơn

Sinh ngày: 05/ 09/ 1991

CMND số: 017294762 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/ 09/ 2010

Hộ khẩu thường trú: phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: số 45 ngõ 79 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 0941895358

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: Honda

Loại xe: Air blade

Màu sơn: Đen

Số máy: NC110APE-0058950

Số khung: NC110AP-0058950

Biển số đăng ký: 29-G1 582.76 theo “Đăng ký xe” số 0080683 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an quận Thanh Xuân cấp ngày 27/ 10/ 2019

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: 22.000.000 đồng ( hai mươi hai triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

                            Nguyễn Văn Long                                                                       Trần Thanh Sơn

Tải (download) mẫu giấy mua bán xe viết tay 2024

Mẫu giấy mua bán xe viết tay không chính chủ

Giấy mua bán xe viết tay không chính chủ được soạn thảo tương tự với giấy tờ mua bán xe được nêu trên. Tuy nhiên, do người bán không phải là chủ sở hữu trên giấy tờ của xe nên cần phải có thông tin nguồn gốc của xe.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: 29-G1 582.76

Hôm nay, ngày…. tháng…..năm…., tại Văn phòng công chứng ABC, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông(Bà): Nguyễn Văn Long

Sinh ngày: 19/ 02/ 1987

CMND số: 017614907 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/ 06/ 2009

Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: số 14 ngõ 2 đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 0972691578

BÊN MUA(BÊN B)

Ông (Bà): Trần Thanh Sơn

Sinh ngày: 05/ 09/ 1991

CMND số: 017294762 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/ 09/ 2010

Hộ khẩu thường trú: phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: số 45 ngõ 79 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 0941895358

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: Honda

Loại xe: Air blade

Màu sơn: Đen

Số máy: NC110APE-0058950

Số khung: NC110AP-0058950

Biển số đăng ký: 29-G1 582.76 theo “Đăng ký xe” số 0080683 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an quận Thanh Xuân cấp ngày 27/ 10/ 2019

Nguồn gốc xe: Do mua bán từ hợp đồng mua bán số 278/HĐ ngày 19 tháng 07 năm 2020

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: 22.000.000 đồng ( hai mươi hai triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

                           Nguyễn Văn Long                                                                     Trần Thanh Sơn

Tải (download) mẫu giấy mua bán xe viết tay không chính chủ

Trên đây là nội dung bài viết mẫu giấy mua bán xe viết tay. Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, Quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 19006557 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
4.7/5 - (9 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi