Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu báo cáo đại hội chi bộ mới nhất 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 4184 Lượt xem

Mẫu báo cáo đại hội chi bộ mới nhất 2024

Đại hội chi bộ là hoạt động sinh hoạt chính trị của Đảng, đây là dịp truyền cho các cán bộ, đảng viên và tất cả nhân dân cả nước về nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào yêu nước thắng lợi Nghị quyết thông qua đại hội Đảng các cấp.

Mẫu báo cáo đại hội chi bộ là một mẫu báo cáo do chi bộ lập ra để có thể báo cáo về toàn bộ quá trình công tác của đại hội. Mẫu báo cáo sẽ nêu rõ những thành tích toàn chi bộ trong nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Vậy mẫu báo cáo đại hội chi bộ phải soạn thảo như thế nào mới đầy đủ nội dung, những ai cần báo cáo đại hội chi bộ. Nhằm giải quyết thắc mắc và hỗ trợ tư vấn Luật Hoàng Phi xin chia sẻ gửi đến Quý khách hàng bài viết dưới đây.

Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ là hoạt động sinh hoạt chính trị của Đảng, đây là dịp truyền cho các cán bộ, đảng viên và tất cả nhân dân cả nước về nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào yêu nước thắng lợi Nghị quyết thông qua đại hội Đảng các cấp.

Mẫu Nghị quyết đại hội theo nhiệm kỳ là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề đã được thống nhất,bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến của ban chi ủy nhiệm kỳ, tổng kết nhiệm kỳ cũ. Ngoài ra nghị quyết đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

Quy trình tiến hành đại hội chi bộ :

– Chào cờ

– Bầu chủ tịch; thư ký đại hội

– Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội mới

– Thảo luận

– Đại biểu cấp trên phát biểu

– Thông qua Nghị quyết đại hội

– Bế mạc

– Chào cờ.

Ai cần báo cáo Đại hội chi bộ?

Để báo cáo về tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ sẽ được căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chính vì thế ban chấp hành Đảng bộ (Chi ủy) sẽ là thực hiện công việc báo cáo Đại hội tình hình đảng viên dự Đại hội, chất lượng Đảng viên, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

Mẫu báo cáo Đại hội chi bộ mới nhất

Luật Hoàng Phi xin gửi đến Quý khách hàng mẫu báo cáo đại hội chi bộ cụ thể như sau:

MẪU BÁO CÁO ĐẠI HỘI CHI BỘ…………. biểu mẫu

ĐẢNG BỘ ………………
CHI BỘ ……………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số:….- BC/CB

 

Hà Nội ngày……tháng… năm 20….

 

BÁO CÁO

Tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội

Chi bộ ………………………….

Nhiệm kỳ ……..- ……….

Căn cứ  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Căn cứ ………………………………………………………………

Căn cứ ………………………………………………………………..

Chi bộ ………nhiệm kỳ 20… – 20…  báo cáo tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20….  như sau:

I/ SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Tổng số đảng viên của Chi bộ: …. đồng chí

Trong đó:

+ Đảng viên chính thức:                 …. đồng chí

+ Đảng viên dự bị:                          …. đồng chí

+ Đảng viên sinh hoạt tạm thời:     …. đồng chí

2. Số đảng viên được triệu tập: …. đồng chí.

3. Số đảng viên đến dự Đại hội: …. đồng chí

Trong đó:

+ Đảng viên chính thức:                 …. đồng chí

+ Đảng viên dự bị:                          …. đồng chí

+ Đảng viên sinh hoạt tạm thời:     …. đồng chí

4. Số đảng viên không đến dự đại hội: Không

II. CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Giới tính:……….. Nam: ….; Nữ:…..

2. Trình độ chuyên môn

+ Tiến sỹ: …..

+ Thạc sỹ: …..

+ Đại học: …..

3. Chức danh nghệ nghiệp:

+ Phó Giáo sư, Giảng viên chính:   ….. (….%)

+ Giảng viên:                                  ….. (….%)

+ Viên chức hành chính:                 ….. (….%)

4. Trình độ lý luận chính trị:

+ Cao cấp:                                      ….. (….%)

+ Trung cấp:                                  ….. (….%)

+ Cử nhân:                                     ….. (….%)

5. Tuổi đời, tuổi đảng

+ Từ  18 – 30:                                 ….. (….%)

+ Từ  31 – 40:                                 ….. (….%)

+ Từ  41 – 50:                                 ….. (….%)

+ Từ  51 – 60:                                 ….. (….%)

+ Từ  60 trở lên:                             Không

+ Đảng viên có tuổi đời cao nhất:………………………………………………;

+ Đảng viên có tuổi đời trẻ nhất: ……………………………………………….;

+ Đảng viên có tuổi đảng cao nhất: ……………………………………………..;

+ Đảng viên có tuổi đảng trẻ nhất:……………………..……………………….;

6. Đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2014

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:                    ….. (….%)

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:                             ….. (….%)

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:                                  ….. (….%)

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:                       ….. (….%)

Đối chiếu với Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn của đảng viên về dự Đại hội, không có đồng chí nào vi phạm tư cách đảng viên. Tổng số …. đồng chí trong Chi bộ đều đủ tư cách dự Đại hội.

Đến giờ khai mạc, …… đảng viên có mặt  trên tổng số …… đảng viên được triệu tập; đảng viên vắng mặt:… đồng chí.

Xin báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:                                                                                                     T/M CHI BỘ

– Đại hội Chi bộ NK ……..- ……….;                                                                      BÍ THƯ

– Đảng ủy Trường                                                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)

– Lưu Chi bộ.

Hướng dẫn soạn báo cáo đại hội chi bộ

Một báo cáo đại hội chi bộ đầy đủ nội dung, Quý khách khách cần phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau :

– Ngày tháng năm viết báo cáo đại hội chi bộ.

– Tên báo cáo : báo cáo đại hội ch bộ.

– Căn cứ quy định pháp luật viết báo cáo.

– Nội dung báo cáo phải có đầy đủ thông tin số lượng Đảng viên, chất lượng Đảng viên.

– Ký, ghi rõ họ và tên người thay mặt chi bộ.

Mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng mới nhất

Quý vị tham khảo mẫu sau:

ĐẢNG BỘ P. ……….

CHI BỘ THCS ……..

Số: ….-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…., ngày ….. tháng ….. năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG …

VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024

1. Công tác xây dựng

a. Công tác chính trị tư tưởng

– Tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

– Đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công tác được phân công.

b. Công tác tổ chức:

– Triển khai NQ năm 2024 và chương trình công tác tháng 01.2024

– Xây dựng chương trình GS năm 2024

– Phân công Đảng viên kể chuyện BH năm 2024

– Thực hiện thủ tục chuyển SH đảng đ/c Tứ

– Tặng quà tết cho đảng viên.

2. Công tác xây dựng đoàn thể

*Công đoàn:

– Vận động CĐV thực hiện tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

– Giám sát ngày giờ công GV coi chấm thi HK1 (trực tuyến)

*Đội:

– Hỗ trợ 01 phàn quà cho HS lớp 9A3, bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, trích từ quỹ Kế hoạch nhỏ.

3. Công tác xây dựng chính quyền.

– CB, GV tiếp tục bồi dưỡng CTGDPT năm 2018 mô đun 4 theo tài khoản đã

cấp.

– Tổ chức thi kiểm tra học kỳ 1 (hình thức trực tuyến), 1 trong 2 ứng dụng

sau, do GV lựa chọn cho phù hợp (AZOTA, Google biểu mẫu ), thời gian từ ngày 04/01 đến 08/01: Khối 7,9 (sáng); khối 6,8 (chiều).

– Tiếp nhận trường mới và di chuyển hồ sơ về trường mới.

– Sắp xếp, bổ sung lại MC trường chuẩn khi di chuyển hồ sơ về điẻm mới

4. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Tất cả Đảng viên thực hiện tốt

5. Công tác quản lý tài chính chi bộ

– Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG … NĂM ….

1. Công tác xây dựng Đảng

a. Công tác chính trị tư tưởng

– Tiếp tục thực hiện các Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

– Đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công tác được phân công.

– Tuyên truyền 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/1930 và 03/02/2024

b. Công tác tổ chức:

– Đảng viên thực hiện kể chuyện BH năm 2024 theo phân công.

– Triển khai công tác tạo nguồn phát triển Đảng năm 2024

2. Công tác xây dựng đoàn thể

*Công đoàn:

– Vận động CĐV thực hiện tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

– Giám sát ngày giờ công GV dạy trực tiếp

*Đội:

– Nộp thư UPU về quận

– Hướng dẫn học thực hiện các biểu mẫu trực tuần

– Hướng dẫn học sinh trực tuần khi dạy tực tiếp 07/2

3. Công tác xây dựng chính quyền.

– Đón học sinh trở lại trường từ 07/2.

– Phân công GVCN hướng dẫn quản lý HS tuần đầu từ ngày 07/02 khi vào học trực tiếp.

– Tiếp tục trang bị thêm các nội quy cho phòng lớp.

– Sắp xếp, bổ sung lại MC trường chuẩn

– Thực hiện bàn giao CSVC các phòng lớp cho HS bảo quản.

– Thi HSG TNTH cấp quận 18/2.

4. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Tất cả Đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

5. Công tác quản lý tài chính chi bộ

– Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2024 và chương trình công tác tháng 02 năm 2024 của Chi bộ trường THCS …………../.

Nơi nhận:

– Đảng ủy phường (báo cáo);

– Chi ủy chi bộ;

– Đảng viên chi bộ;

– Lưu CB.

TM/BAN CHI ỦY BÍ THƯ

Tải (Download) Mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng mới nhất

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu báo cáo đại hội chi bộ của Luật Hoàng Phi. Quý khách hàng có nhu cầu muốn tư vấn và soạn thảo báo cáo, hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn 19006557.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao nhiệm vụ. Mẫu đơn nếu rõ nội dung quyết định, thông tin về việc giao nhiệm...

Mẫu báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng mới nhất 2024

Khen thưởng là một trong những hình thức thúc đẩy việc thi đua lập thành tích một cách hiệu quả nhất. Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng chính là một trong các công đoạn để tập thể có thể được xem xét, công nhận và được khen thưởng xứng đáng với công sức tập thể bỏ...

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu 2024

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn thông tin và cung cấp: Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời...

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất mới nhất

Ranh giới đất là đường vẽ trên bàn đồ hoặc mốc giới thực địa xác định quyền sử dụng của các thủ thể có quyền sử dụng, chiếm hữu đối với phần đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác...

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến năm 2024 mới nhất

Nhập học trái tuyến là việc học sinh đăng ký học không đúng tuyến. Cụ thể, nơi học đúng tuyển được quy định cho học sinh là nơi học sinh đăng kí học có sổ hộ khẩu tại nơi có trường học đăng ký....

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi