Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn khởi kiện 2024 chuẩn quy định Tòa Án
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 11918 Lượt xem

Mẫu đơn khởi kiện 2024 chuẩn quy định Tòa Án

Khởi kiện là khi cá nhân, tổ chức nhận thấy quyền, lợi ích của bản thân hoặc của người khác bị xâm hại sẽ làm đơn gửi đến Tòa án để yêu cầu được bảo vệ.

Khởi kiện thường nhắm bảo vệ những quyền và lợi ích trong các sự việc như ly hôn, tranh chấp về lao động, tranh chấp đất đai, những yêu cầu trong kinh doanh thương mại… thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Ở trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn về khởi kiện và hướng dẫn Quý vị viết mẫu đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện là gì?

Đơn khởi kiện là văn bản mà trong đó đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình khi bị xâm hại.

Đơn khởi kiện cần phải có những nội dung theo Khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

– Ngày, tháng năm làm đơn

– Tên Tòa án tiếp nhận đơn

– Tên, nơi cư trú, số điện thoại của người khởi kiện

– Tên, nơi cư trú, số điện thoại của người có quyền, lợi ích được bảo vệ

– Tên, nơi cư trú, số điện thoại của người bị kiện

– Tên, nơi cư trú, số điện thoại của người có quyền, nghĩa vụ liên quan

– Nội dung khởi kiện, yêu cầu Tòa án.

– Tên, nơi cư trú, số điện thoại của người làm chứng

– Danh mục tài liệu, giấy tờ, chứng cứ kèm theo.

Đối với việc khởi kiện, việc đầu tiên cần phải nhắc đến đó là xem xét về quyền khởi kiện. quyền khởi kiện được chia làm 02 nhóm đó là nhóm khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình và nhóm khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của người khác.

Để có thể viết được đơn khởi kiện theo đúng quy định, quý vị có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

Khi nào nộp đơn khởi kiện?

Căn cứ theo quy định tại Điều 186, Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì việc khởi kiện, nộp đơn khởi kiện sẽ được thực hiện khi cá nhân, tổ chức nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì có thể tự mình hoặc thông qua người khác để tiến hành khởi kiện

Nộp đơn khởi kiện ở đâu?

Khởi kiện thông thường sẽ là những vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự. Và theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì đơn khởi kiện sẽ được nộp đến Tòa án có thẩm quyền. Theo đó, Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ án vè hôn nhân gia đình, tranh chấp kinh doanh thương mại, đất đai, lao động…

Đơn khởi kiện sẽ chỉ được chấp thuận nếu có căn cứ đúng với quy định của pháp luật, mẫu đơn phù hợp và gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

Để xác định về thẩm quyền của Tòa án, quý vị có thể tham khảo tại Mục 2, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Cách nộp đơn khởi kiện

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về các cách thức nộp mẫu đơn khởi kiện đến Tòa án như sau:

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Như vậy, Quý vị có thể nộp đơn khởi kiện theo các phương thức trên tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Khi các tranh chấp về đất đai, nhà cửa, về giao dịch, ly hôn… đều là những thủ tục cần phải được giải quyết tại Tòa án. Và để được cơ quan này tiếp nhận, thụ lý và giải quyết người có yêu cầu cần phải nộp đơn khởi kiện và gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Hiện nay, mẫu đơn khởi kiện có thể được viết bằng tay hoặc đánh máy tùy theo điều kiện của mỗi người nhưng cũng cần phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định và những nội dung cần phải có. Kính mời Quý vị tham khảo những nội dung tiếp sau đây để hình dung rõ hơn về đơn khởi kiện.

Mẫu số 23-ds đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện số 23 – DS được quy định trong Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự ngày 13 tháng 01 năm 2017. Văn bản này ban hành 93 biểu mẫu khác nhau và vẫn có giá trị sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………………………………………

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………………………………….

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………………………………………

1…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ………………….

 

              Người khởi kiện (16)

Tải (Download) mẫu số 23-ds Đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật tổ tụng hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi các quyết điịnh hành chính, hành vi hành chính…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Hoài Đức

Người khởi kiện: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Số điện thoại: 0381963788

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng

Địa chỉ : xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Nội dung khởi kiện:

Ngày 01/06/2020 UBND xã Đức Thượng có ra văn bản số 109/UBND-TP về việc “trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Thành” có nội dung yêu cầu tôi phải nộp các giấu tờ không đúng theo quy định của pháp luật thì mời thực hiện đăng ký khai sinh cho con mới sinh của tôi. Hành vi không thực hiện đăng ký khai sinh cho con của tôi.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của tôi.

– Văn bản số 109/UBND-TP của ủy ban nhân dân xã Đức Thượng.

 Người khởi kiện 

Nguyễn Văn Thành

Tải (Download) mẫu Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ được sử dụng đối với giao dịch vay tiền. Theo đó, bên vay đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình khi đến thời hạn trả khoản vay như là: cố tình không trả cả gốc và lãi số tiền vay, không trả lãi khoản vay… mà không có lý do chính đáng. Mẫu đơn này sẽ do bên cho vay soạn thảo và gửi đế Tòa án để yêu cầu được giải quyết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân quận Cầu Giấy

Người khởi kiện: Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: số 52 ngõ 165 Dương Quàng Hàm, phường Quan hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 0941378086

Địa chỉ thư điện tử: thang.nguyen@gmail.com

Người bị kiện: Đỗ Văn Tuấn

Địa chỉ : số 1A, Ngách 58/12/24 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 0936987467

Nội dung khởi kiện:

Ngày 15/ 03/ 2018 ông Đỗ Văn Tuấn có vay của tôi số tiền là 100.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: một trăm triệu đồng) theo hợp dồng vay tiền số 137/HĐVT do công chứng viên của văn phòng công chứng Hà Thành chứng nhận ngày 15/03/2019 với những nội dung sau:

Khoản tiền vay: 100.000.000 đồng

Thời hạn vay là 12 tháng tính từ 15/03/2018 đến 15/02/2019.

Lãi suất: 0,5%/ tháng

Mục đích: để làm nhà

Theo thỏa thuận, đến ngày 15/02/2019 ông Tuấn có trách nhiệm phải trả đủ số tiền gốc là 100 triệu đồng cho tôi, chúng tôi không có thỏa thuận về gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên trong thời gian vay, ông Tuấn đã không ít lẫn chậm trả số tiền lãi và không trả gốc theo thỏa thuận.

Đến ngày 01/03/2020, do đã quá thời hạn rất lâu, tôi đã nhiều lần gọi điện và đến nhà yêu cầu trả nợ nhưng ông Tuấn vẫn lấy lý do để không trả cho tôi

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Buộc ông Đỗ Văn Tuấn phải trả đủ số tiền 100 triệu đồng cho tôi

Người làm chứng: Văn phòng công chứng Hà Thành

Địa chỉ: số 74 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội,

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của tôi

– Bản sao  chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của ông Đỗ Văn Tuấn.

– Hợp đồng vay tiền số 137/HĐVT do Công chứng viên văn phòng công chứng Hà – Thành chứng nhận ngày 15/03/2018.

– Giấy xác nhận trả lãi 12 tháng

Người khởi kiện 

Nguyễn Văn Thắng

Tải (Download) mẫu Đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là một sự việc rất thường xuyên xảy ra trong thực tế cuộc sống. Việc tranh chấp có thể do thừa kế, do lấn chiếm hay về mua bán… Hiện nay, một trong những cách giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả nhât và được nhiều người lựa chọn chính là giải quyết tại Tòa án. Và để được Tòa án thụ lý và giải quyết, quý vị cần phải có đơn khởi kiện gửi đến Tòa. Đơn có thể được thực hiện như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 09  năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v tranh chấp đất đai)

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Vĩnh Tường

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Địa chỉ: Thôn 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Họ và tên người bị kiện: Trần Văn An

Địa chỉ: Thôn 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

– Yêu cầu chấm dứt việc tranh chấp đất.

– Yêu cầu trả lại nguyên trạng diện tích đất đang sử dụng hợp pháp.

– Yêu cầu hoàn trả số tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đã đóng trong thời gian từ 2018 đến 2020.

Họ và tên người làm chứng: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn 1, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

2. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3. Biên lai nộp thuế sử dụng đất

4. Biên bản hòa giải giải quyết tranh chấp tại UBND xã Vĩnh Thịnh.

Người khởi kiện

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tải (Download) mẫu Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn được sử dụng trong những trường hợp đơn phương ly hôn, khi một trong hai bên vợ hoặc chồng có yêu cầu ly hôn sẽ thực hiện các thủ tục và viết đơn theo mẫu này. Khác với trường hợp thuận tình ly hôn, đơn ly hôn trong trường hợp đơn phương sẽ không cần chữ ký xác nhận của bên còn lại khi thực hiện thủ tục này. Quý vị có thể tham khảo đơn khởi kiện ly hôn sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Người khởi kiện: Phan Thị Thúy

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Số điện thoại: 0339768736

Số chứng minh thư nhân dân: 017490643

Người bị kiện: Cao Văn Long

Địa chỉ: Đội 1, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Số điện thoại: 0369751896

Yêu cầu Toà án nhân dân huyện Đan Phượng giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân: Năm 2015, chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phòng tục truyền thống, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Thọ An

Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng với hòa thuận hạnh phúc, nhưng mấy năm về sau phát sinh mâu thuẫn nên thường cãi vã. Anh Long nghiện rượu nên thường xuyên gây sự, đánh đập, ngược đãi tôi.

Bố mẹ chồng thường bao che cho con trai nên sỉ nhục và đuổi tôi ra khỏi nhà. Những lần va chạm chính quyền địa phương, khu phố đều đến can thiệp nhưng anh Long vẫn không sửa đổi tính cách.

Anh Long không có công việc ổn định, không có trách nhiệm với vợ con. Vì vậy, khi con tôi được khoảng một tuổi thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, chúng tôi sống ly thân về mặt tình cảm từ đó đến nay.

2. Về con chung: Trong quá trình chung sống, chúng tôi có 01 con chung là cháu: Cao Văn Chung, sinh ngày 05/ 03/2017. Do cháu đang còn nhỏ, nay ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao cho tôi được trực tiếp nuôi con, anh Long có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi cháu trưởng thành.

3. Về tài sản: Trong quá trình chung sống, chúng tôi không có tài sản chung. Nay ly hôn không yêu cầu tòa án giải quyết.

4. Về công nợ: Trong quá trình chung sống, chúng tôi không có công nợ chung. Nay ly hôn không yêu cầu tòa án giải quyết.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2/ Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3/ Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4/ Đăng ký kết hôn

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Phan Thị Thúy

Tải (Download) mẫu Đơn khởi kiện ly hôn

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn khởi kiện. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi