Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5782 Lượt xem

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Trong trường hợp hàng hóa bị tồn kho đã hết hạn sử dụng các doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục hủy hàng hóa tồn kho hết hạn sử dụng. Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tiến hành hủy hàng hóa đã hết hạn sử dụng.

Trong kinh doanh, sản xuất tình trạng hàng hóa hết hạn sử dụng do bị dư thừa, tồn kho,…là không thể tránh khỏi. Vậy cần phải xử lý số hàng hóa hết hạn sử dụng đó như thế nào? Biên bản nào cần lập để hủy hàng hóa hết hạn sử dụng? Hiểu được những thắc mắc đó, trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc nội dung Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng.

Hồ sơ hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Trong trường hợp hàng hóa bị tồn kho đã hết hạn sử dụng các doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục hủy hàng hóa tồn kho hết hạn sử dụng. Hồ sơ hủy hàng hóa hết hạn sử dụng gồm:

– Đề nghị huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng: số lượng, tên hàng, ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng

– Biên bản kiểm tra hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng.

– Quyết định cho phép huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng của lãnh đạo công ty.                         

– Biên bản huỷ hàng tồn kho có chữ ký của những người chứng kiến và của lãnh đạo công ty.

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tiến hành hủy hàng hóa đã hết hạn sử dụng.

Tùy vào đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể và yêu cầu của từng đơn vị, có thể soạn thảo các Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng khác nhau. Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách soạn thảo dưới đây để lập một biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng phù hợp nhất.

1. Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên và địa chỉ công ty tiến hành

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

2. Phần nội dung chính

– Ghi rõ ngày tháng, địa điểm

– Ghi đủ họ và tên, chức vụ, bộ phận tham gia (thủ kho, giám sát, nhân viên kinh doanh . . .)

– Các nội dung cụ thể:

+ Số thứ tự.

+ Tên hàng hóa

+ Đơn vị tính từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ (cái, kg, m3 . . .).

+ Số lượng

+ Ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng…

3. Phần cuối biên bản

– Các bên tham gia Ký và ghi rõ họ tên lên biên bản.

Các bạn có thể tham khảo Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng dưới đây:

Công ty……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…. Hà Nội  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                             Ngày….tháng…năm……                          

BIÊN BẢN HUỶ HÀNG TỒN KHO HẾT HẠN SỬ DỤNG

                                               

– Căn cứ Quyết định 01/HH/QĐ/….. ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty CP ….

– Căn cứ biên bản kiểm kê và đề nghị huỷ hàng tồn kho hết hạn sử dụng của các bộ phận thuộc Công ty CP ….                                                                                                                      

Hôm nay ngày …tháng ….năm…. tại kho … của Công ty CP …. chúng tôi gồm:                                                                                   

1…..           Chức vụ:……                

2….            Chức vụ:…..…              

3….            Chức vụ:…..                           

Cùng nhau tiêu huỷ số lượng hàng hoá quá hạn sử dụng không bán được theo bảng kê dưới đây:                                                                                                           

STTTên hàng hoáĐVTSố lượngNgày nhậpNgày hết hạn sử dụng
1
2
3
4
5

                                                                            

Kế toánNhân viên kho hàng Bảo vệGiám đốc
(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

Quy định về thuế TNDN đối với hàng hóa hết hạn sử dụng

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“ b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.    

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau: 

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

 – Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).   

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

Như vậy:

+ Doanh nghiệp lập hồ sơ (quy định trên) đối với hàng hư hỏng, hết hạn sử dụng để được tính vào chi phí hợp lý trong năm thực hiện tiêu hủy, không bắt buộc phải phân bổ sang các năm sau.

+ Doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn cho hàng hóa hết hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Hồ sơ theo quy định trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Chú ý: Ngoài việc phải làm hồ sơ như trên các bạn phải thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng (nếu hủy) hoặc quyết định thanh lý (nếu là thanh lý).

Quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa hết hạn sử dụng

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:                                                                         

“ Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. mô tả công việc chuyên viên tuyển dụng

– Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”  

Như vậy,Các trường hợp hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì doanh nghiệp không phải điều chỉnh số thuế GTGT đã khấu trừ của hàng hóa hết hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng. Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Đơn xin học thêm buổi chiều

Đơn xin học thêm buổi chiều là mẫu đơn do các em học sinh hoặc phụ huynh tự viết gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích xin mở lớp học thêm vào buổi chiều ngoài giờ học chính để ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các...

Mẫu giấy xác nhận đang là sinh viên

Giấy xác nhận đang là sinh viên là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác với mục đích là để xin xác nhận đang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí

Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được quy...

mau-don-xin-hoc-bu-moi-nhat

Mẫu đơn xin học bù mới nhất

Mẫu đơn xin học bù mới nhất sẽ giúp học sinh, sinh viên học lại buổi học đã nghỉ, bổ sung lại những kiến thức còn...

Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên 2023

Ngày tựu trường luôn là những kỉ niệm quan trọng, vui vẻ và đáng nhớ trong đời học sinh, sinh viên dưới đây sẽ là một số Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên để quý độc giả tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi