Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Trong trường hợp hàng hóa bị tồn kho đã hết hạn sử dụng các doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục hủy hàng hóa tồn kho hết hạn sử dụng. Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tiến hành hủy hàng hóa đã hết hạn sử dụng.

Trong kinh doanh, sản xuất tình trạng hàng hóa hết hạn sử dụng do bị dư thừa, tồn kho,…là không thể tránh khỏi. Vậy cần phải xử lý số hàng hóa hết hạn sử dụng đó như thế nào? Biên bản nào cần lập để hủy hàng hóa hết hạn sử dụng? Hiểu được những thắc mắc đó, trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc nội dung Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng.

Hồ sơ hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Trong trường hợp hàng hóa bị tồn kho đã hết hạn sử dụng các doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục hủy hàng hóa tồn kho hết hạn sử dụng. Hồ sơ hủy hàng hóa hết hạn sử dụng gồm:

– Đề nghị huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng: số lượng, tên hàng, ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng

– Biên bản kiểm tra hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng.

– Quyết định cho phép huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng của lãnh đạo công ty.                         

– Biên bản huỷ hàng tồn kho có chữ ký của những người chứng kiến và của lãnh đạo công ty.

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tiến hành hủy hàng hóa đã hết hạn sử dụng.

Tùy vào đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể và yêu cầu của từng đơn vị, có thể soạn thảo các Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng khác nhau. Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách soạn thảo dưới đây để lập một biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng phù hợp nhất.

1. Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên và địa chỉ công ty tiến hành

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

2. Phần nội dung chính

– Ghi rõ ngày tháng, địa điểm

– Ghi đủ họ và tên, chức vụ, bộ phận tham gia (thủ kho, giám sát, nhân viên kinh doanh . . .)

– Các nội dung cụ thể:

+ Số thứ tự.

+ Tên hàng hóa

+ Đơn vị tính từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ (cái, kg, m3 . . .).

+ Số lượng

+ Ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng…

3. Phần cuối biên bản

– Các bên tham gia Ký và ghi rõ họ tên lên biên bản.

Các bạn có thể tham khảo Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng dưới đây:

Công ty…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…. Hà Nội  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                             Ngày….tháng…năm……                          

BIÊN BẢN HUỶ HÀNG TỒN KHO HẾT HẠN SỬ DỤNG

                                               

– Căn cứ Quyết định 01/HH/QĐ/….. ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty CP ….

– Căn cứ biên bản kiểm kê và đề nghị huỷ hàng tồn kho hết hạn sử dụng của các bộ phận thuộc Công ty CP ….                                                                                                                      

Hôm nay ngày …tháng ….năm…. tại kho … của Công ty CP …. chúng tôi gồm:                                                                                   

1…..           Chức vụ:……                

2….            Chức vụ:…..…              

3….            Chức vụ:…..                           

Cùng nhau tiêu huỷ số lượng hàng hoá quá hạn sử dụng không bán được theo bảng kê dưới đây:                                                                                                           

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ngày nhập Ngày hết hạn sử dụng
1
2
3
4
5

                                                                            

Kế toán Nhân viên kho hàng Bảo vệ Giám đốc
(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

(ký, họ tên)

 

Quy định về thuế TNDN đối với hàng hóa hết hạn sử dụng

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“ b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.    

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau: 

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

 – Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).   

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

Như vậy:

+ Doanh nghiệp lập hồ sơ (quy định trên) đối với hàng hư hỏng, hết hạn sử dụng để được tính vào chi phí hợp lý trong năm thực hiện tiêu hủy, không bắt buộc phải phân bổ sang các năm sau.

+ Doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn cho hàng hóa hết hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Hồ sơ theo quy định trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Chú ý: Ngoài việc phải làm hồ sơ như trên các bạn phải thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng (nếu hủy) hoặc quyết định thanh lý (nếu là thanh lý).

Quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa hết hạn sử dụng

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:                                                                         

“ Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. mô tả công việc chuyên viên tuyển dụng

– Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”  

Như vậy,Các trường hợp hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì doanh nghiệp không phải điều chỉnh số thuế GTGT đã khấu trừ của hàng hóa hết hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng. Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557