Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất
  • Thứ ba, 25/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 15105 Lượt xem

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất

Biên bản họp gia đình thường được sử dụng khi phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình và hiện pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật.

Có thể thấy vấn đề phân chia đất đai là việc nhạy cảm và rất dễ gây tranh cãi hơn thiệt trong gia đình. Vấn đề chia đất không chỉ liên quan đến pháp lý mà còn có thể sẽ tác động rất lớn đến tình cảm anh em trong gia đình. Do đó trên thực tế nhiều gia đình có điều kiện khi thực hiện chia đất cho con cái sẽ lập thành văn bản để tránh những phát sinh hay mâu thuẫn sau này.

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất là mẫu văn bản được đông đảo bạn đọc quan tâm tìm kiếm. Chúng tôi xin cung cấp Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất để bạn đọc quan tâm có thể tham khảo.

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất là gì?

Biên bản họp gia đình thường được sử dụng khi phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình và hiện pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật.

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất là văn bản ghi nhận ý kiến của các thành viên trong hộ gia đình liên quan đến vấn đề quan trọng của gia đình là việc cha mẹ chia đất cho con cái. Do đó, khi làm biên bản họp gia đình sẽ cần tới sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình.

Nội dung mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất

Hiện nay pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật tuy nhiên mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất cũng thuộc văn bản hành chính và cần đáp ứng các yêu cầu nội dung của văn bản hành chính theo bố cục 3 phần. Cụ thể:

Phần mở đầu: Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất và tên mẫu biên bản.

Phần nội dung:

+ Thông tin về thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, số điện thoại,…của tất cả những người tham dự cuộc họp.

+ Thông tin về nội dung của cuộc họp: ghi đầy đủ và chi tiết các thông tin về các tài sản là tài sản thừa kế, để lại. (Tốt nhất là ghi cụ thể nhất có thể và kèm theo giấy tờ chứng minh. Những ý kiến, tranh luận trong cuộc họp của những người tham dự cuộc họp (nếu có).

+ Kết luận cuối cùng về việc phân chia tài sản để ghi vào trong biên bản gia đình. Nội dung sẽ bao gồm những thông tin như tài sản này chia cho ai? ai là người nhận thừa kế về bất động sản? ai là người có nghĩa vụ đối với người chết?,…

+ Biểu quyết: Các thành viên trong gia đình có mặt tại buổi họp biểu quyết về những nội dung trên

+ Kết quả của việc biểu quyết sẽ là tán thành, không tán thành hoặc ý kiến khác,… Nếu có ý kiến khác thì phải ghi chính xác, đầy đủ người đưa ra ý kiến, nội dung ý kiến là gì.

Phần kết thúc:

+ Xác nhận của người lập biên bản: người lập biên bản họp gia đình trực tiếp ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ xác nhận.

+ Xác nhận của cơ quan địa phương có thẩm quyền.

Hồ sơ công chứng biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất

Người có yêu cầu công chứng biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất sẽ chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ, bao gồm những giấy tờ, tài liệu như sau :

Biên bản họp gia đình có đủ người tham gia;

Phiếu yêu cầu công chứng: có liệt kê những thông tin như họ tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng biên bản họp gia đình, hạng mục giấy tờ, tài liệu có liên quan,…

Bản sao CMND hoặc CCCD hoặc hộ khẩu của những thành viên;

Bản sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (Nếu thỏa thuận hợp tác có liên quan);

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục công chứng biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Người có yêu cầu sẽ chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ. Sau đó, người có yêu cầu nộp hồ sơ tại trụ sở tổ chức triển khai hành nghề công chứng, đó là phòng công chứng, văn phòng công chứng.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thụ lý hồ sơ

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ. Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ và hợp lệ thì sẽ được tiếp nhận và ghi vào sổ công chứng.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng không hợp lệ thì Công chứng viên yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ vẫn tiếp tục không hợp lệ thì Công chứng viên hoàn toàn có thể từ chối tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.

Bước 3: Hướng dẫn quy định

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu một số thông tin pháp lý của thủ tục công chứng, triển khai biên bản, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như ý nghĩa, hậu quả pháp lý của những người yêu cầu khi tham gia thỏa thuận trong biên bản này .

Bước 4: Làm rõ các vấn đề (nếu có) và kiểm tra dự thảo biên bản họp gia đình

Trường hợp công chứng viên phát hiện có căn cứ cho rằng hồ sơ còn một số yếu tố chưa rõ hay không tương thích pháp lý thì có quyền yêu cầu người nộp làm rõ hoặc đề xuất xác định, giám định. Nếu người yêu cầu không thực hiện được thì có quyền phủ nhận công chứng.

Công chứng viên kiểm tra dự thảo biên bản họp gia đình có bảo vệ tương thích với những điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý, đạo đức hay không. Trường hợp không tương thích thì hoàn toàn có thể yêu cầu kiểm soát và điều chỉnh.

Bước 5: Trả kết quả công chứng

Nếu người yêu cầu đồng ý chấp thuận nội dung dự thảo thì thực thi ký xác nhận. Đồng thời xuất trình bản chính những giấy tờ, tài liệu cho Công chứng viên.

Sau khi đã so sánh, đối chiếu thì Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của biên bản họp gia đình được công chứng.

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất

Nhằm giúp độc giả dễ hình dung hơn chúng tôi xin đưa ra Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất để độc giả tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                                 ……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia đất cho các con)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….. tại nhà Ông ….. (con trưởng) địa chỉ: Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

Bố: (Ông) ……………..…..

Mẹ: (Bà) ……………….;

Con trai trưởng: ………………. ;

Con gái:……………….;

Nội dung cuộc họp như sau:

Gia đình ông …………… và bà ……………………có 02 người con. Bên cạnh đó trong quá trình làm việc tích lũy gia đình có một khối tài sản nhất định. Trong đó khối tài sản của cha mẹ bao gồm:

+ Căn nhà 02 tầng tại địa chỉ ………………………… với diện tích 300m2.

+ Miếng đất 100m2 tại địa chỉ……………………………………………………………………

+ Miếng đất 150m2 tại địa chỉ …………………………………………………………………..

Sau khi thống nhất cha mẹ quyết định chia đất cho các con như sau:

+ Miếng đất 100m2 địa chỉ………………………………. và 300m2 cùng căn nhà 2 tầng tại địa chỉ………………………sẽ cho ông……………………………………………

+ Còn lại Miếng đất 150m2 tại địa chỉ ………………………………………………………..sẽ được chia cho bà ………………………………………..

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                     100%

Không tán thành:           không

Ý kiến khác:                 không  

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

……………….

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

…………….……

 

 

 

…………………

 

 

 

……………..……

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 …………..

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất đến bạn đọc.

Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

Đánh giá bài viết:
4.9/5 - (50 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi