Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu báo cáo tổng kết công đoàn

Mẫu báo cáo tổng kết công đoàn

Công đoàn thành lập trên cơ sở tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo điều lệ của công đoàn Việt Nam và phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm tổ chức công đoàn ở các cơ quan đoàn thể thường lập báo cáo tổng kết các hoạt động của công đoàn trong năm và đề xuất những phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Vậy mẫu báo cáo tổng kết công đoàn có những nội dung gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết dưới đây:

Báo cáo tổng kết Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia vào quản lý kinh tế – xã hội; tham gia thanh tra kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước. Công đoàn thành lập trên cơ sở tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo điều lệ của công đoàn Việt Nam và phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm tổ chức công đoàn thường lập báo cáo tổng kết công đoàn. Báo cáo tổng kết công đoàn là văn bản trình bày các nội dung liên quan đến các hoạt động đã được thực hiện trong một năm của công đoàn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm mới.

Báo cáo tổng kết Công đoàn cần có những nội dung gì?

Thông thường báo cáo tổng kết công đoàn thường có các nội dung như sau:

+ Phần đầu tiên: Bên trái là phần tên công đoàn của cơ quan, ví dụ: Công đoàn công ty TNHH xây dựng ATK…; bên phải là phần quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tiếp đến là địa chỉ, ngày tháng lập báo cáo

+ Phần tên báo cáo: Ví dụ: “BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021”

+ Phần nội dung báo cáo: nêu khái quát tình hình cùng với đó là những thuận lợi và khó khăn mà công đoàn gặp phải

+ Tiếp đến là trình bày các kết quả hoạt động công đoàn trong năm. Đối với những hoạt động này cần trình bày rõ những kết quả đạt được thông qua thực hiện các công tác này, các hoạt động công đoàn thường bao gồm:

+ Công tác xây dựng đội ngũ

+Công tác tuyên truyền

+ Công tác thiện nguyện

+ Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của,

+ Công tác xây dựng tổ chức vững mạnh…

Mẫu báo cáo tổng kết công đoàn

Quý vị tham khảo mẫu báo cáo tổng kết công đoàn dưới đây:

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG………

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

….……, ngày … tháng …năm 20…

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 20…..- 20…..

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm học ….. Công đoàn trường……. tích cực phát động và hưởng ứng các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm….. năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công đoàn trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền để xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững vàng về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học ……. Tiếp tục xây dựng Công đoàn vững mạnh có nề nếp và hiệu quả.

1. Về thuận lợi:

– Công đoàn được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí Ban Chi ủy nhà trường có sự quan tâm của hội cha mẹ phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

– Hiện nay CĐ trường với tổng số là 75 đồng chí công đoàn viên,đời sống vật chất và tinh thần, kinh tế thu nhập của công đoàn viên được cải thiện, các chế độ, chính sách của nhà nước hưởng theo quy định nên cũng dần dần ổn định.

2. Khó khăn

– Tuy nhiên những thuận lợi CĐ trường còn gặp một số khó khăn sau :

– 70% CĐ viên là nữ, trong đó có 30% công đoàn viên đang trong độ tuổi sinh đẻ nên việc sinh hoạt của công đoàn còn hạn chế, nhiều công đoàn viên nhà ở xa trường, bận con nhỏ và tham gia học đại học lên giờ công, ngày công đạt chưa cao, đặc biệt số Nhân viên nuôi dưỡng mức lương còn thấp so với mặt bằng thu nhập hiện nay do vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC……

1. Công tác xây dựng đội ngũ:

– Tổng số công đoàn viên đến nay là 75 Đ/C, số Đảng viên là 50 Đ/C

– Trình độ chuyên môn: ĐH: 75 đ/c.

– Số công đoàn viên đang theo học đại học là: không

2. Công tác tuyên truyền:

– Trong năm qua toàn thể công đoàn viên đã được học tập nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của ngành.

– Tổ chức tốt các cuộc thi GVNV giỏi cuộc thi “Nữ công gia chánh” lấy thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm, như 20/11, 08/03.

– Cuộc vận động dân số- kế hoạch hóa gia đình được các đồng chí CĐV nhiệt tình ủng hộ trong năm qua không có công đoàn viên sinh con thứ 3.

3. Công tác đổi mới phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và phong trào thi đua “Hai tốt”.

– Phong trào thi đua “Hai tốt”, là 1 hoạt động trọng tâm các đ/c CĐV tích cực tham gia học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

– Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm có 18 đ/c được gửi lên cấp huyện

– Về giáo viên giỏi cấp trường có 15 đ/c.

– Về lao động giỏi cấp trường có 8 đ/c.

– 50 đ/c tham gia hội thi GVNV giỏi cấp trường đã chọn được 3 đ/c là GV giỏi cấp huyện đ/c ………….., các đồng chí cũng đã mang lại những thành tích không nhỏ cho Công đoàn trường.

– Đặc biệt với cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi quy chế dân chủ trong trường học” Đ/c………. đã mang hết khả năng chức năng của mình để mang về cho Công đoàn trường những thành tích góp phần vào việc Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Huyện.

4. Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV-NV:

– Nhà trường đã giải quyết chế độ chính sách kịp thời cho giáo viên nghỉ thai sản.

– Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ CĐV như chi lương bán trú hàng tháng đúng ngày.

– Công đoàn đã tổ chức việc thăm hỏi kịp thời tới các cụ được tuổi tròn, tới người thân của CĐV cũng như công đoàn viên bị ốm đau.

5. Công tác xã hội từ thiện:

– Các loại quỹ đã ủng hộ tổng số là 16.150.000đ

– Công đoàn phối kết hợp với chính quyền nhà trường tổ chức đi thăm quan học tập tổng số là 3 ngày 2 đêm điểm đến là khu du lịch Sầm Sơn.

6. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”:

– Từ đầu năm học toàn thể CĐV hưởng ứng tích cực, cam kết thực hiện giờ nào việc ấy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.

– Mỗi công đoàn viên đăng ký và thực hiện một việc làm tốt hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

– Tổng số CĐV là 6đ/c.

– Công tác thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời.

– Hồ sơ sổ sách ghi đầy đủ theo mẫu quy định của công đoàn ngành.

– Công tác quản lý quỹ công đoàn có sổ sách thu chi công khai, chi theo nghị quyết của công đoàn chi đúng và chi hợp lý có hiệu quả.

– Công tác thăm hỏi động viên kịp thời đến các người thân CĐV và CĐV khi ốm đau.

– 100% CĐV đóng góp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

– Chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của công đoàn ngành đề ra.

8. Phương hướng hoạt động công đoàn năm học…….

– Thi đua dạy và học để lập thành tích chào mừng các ngày lễ của ngành, 100% CĐV tích cực tham gia.

– Phối hợp với chính quyền nhà trường tiếp tục chỉ đạo tốt các cuộc vận động lớn của ngành.

– Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt” tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Đấy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm.

– Phấn đấu ít nhất là 60% Công đoàn là GVNV giỏi cấp trường, 30% CĐ là chiến sỹ thi đua cấp Huyện, 20% là lao động TT cấp Huyện.

– Thực hiện chăm lo kịp thời vật chất tinh thần cho CĐV trong trường.

– Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành phát động.

– Tổ chức tốt đại hội Công đoàn nhiệm kỳ……., đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ thời gian.

– Tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ: Tình nghĩa, quỹ xã hội, từ thiện đạt chỉ tiêu, quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, báo trợ trẻ em……..

– Chăm lo đời sống cho GV và học sinh ăn bán trú, đảm bảo công khai tài chính, vệ sinh an toàn thực phẩm tốt.

– Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn.

– Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, tăng cường công tác trao đổi thông tin 2 chiều bằng hệ thống thư điện tử.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công đoàn trường Mầm non Chu Minh năm học……. và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm học…….. Mong được sự quan tâm giúp đỡ của Ban chi ủy nhà trường các đồng chí lãnh đạo địa phương và hội cha mẹ phụ huynh học sinh để Công đoàn trường giữ vững là Công đoàn xuất sắc cấp huyện.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu báo cáo tổng kết công đoàn. Chúng tôi hi vọng những hướng dẫn từ bài viết sẽ giúp quý khách hàng có thể dễ dàng soạn thảo báo cáo tổng kết công đoàn.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557