Giấy phép Kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành là chuyên mục con của mục kiến thức pháp luật giấy phép doanh nghiệp, chuyên mục sẽ bao gồm các bài viết về giấy phép lữ hành: Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế, giấy phép lữ hành nội địa, quy định ký quỹ kinh doanh lữ hành…vv.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Thứ bẩy, 13/07/2024

Giấy phép lữ hành là giấy phép được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho công ty du lịch để công ty này đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hoặc lữ hành nội địa, bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn chi tiết hơn về thủ tục xin giấy...

Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thứ bẩy, 13/07/2024

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Cơ quan có thẩm quyền Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy...

Tra cứu giấy phép lữ hành quốc tế ở đâu?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy...

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Những vấn đề cần quan tâm

Thứ bẩy, 13/07/2024

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điều kiện kèm theo và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế – Những yếu tố cần chăm sóc để những bạn được...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi