Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Bảo hiểm xã hội Đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

Đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi quan trọng của người lao động. Không những vì những lợi ích được hưởng ngay thời điểm tham gia nó còn có tính tích lũy lâu dài.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới nội dung: Đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

Đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút một lần?

Căn cứ quy định tại Điều 60, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định về Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần như sau:

(1) Đến tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, là cán bộ nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

(2) Ra nước ngoài định cư.

(3) Người mắc bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

(4) Người lao động sau 1 năm nghỉ việc chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

Từ những nội dung đã trình bày phía trên, thì thông thường thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được rút Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm hiện hành là 01 tháng cho đến dưới 20 năm (trừ trường hợp số (2) và (3)). Khi tham gia bảo hiểm xã hội dưới 01 năm và trên 01 năm, mức hưởng khi rút bảo hiểm xã hội là khác nhau.

Ngoài việc giải đáp Đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút? Chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích trong các phần tiếp theo của bài viết, mời Quý vị theo dõi.

Đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng được rút bao nhiêu?

Thông thường, để được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì Người lao động phải đáp ứng điều kiện là sau 01 năm không đóng Bảo hiểm xã hội đồng thời chưa đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 – Điều 60 – Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể:

“ 2. Mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

[…] c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Cùng với đó, quy định tại khoản 2 – Điều 19 – Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, như sau:

“ 2. Mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Do đó, đóng bảo hiểm 06 tháng được rút bao nhiêu tiền sẽ được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội. Mức hưởng tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Đóng Bảo hiểm xã hội một năm được bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại khoản 3 – Điều 8 – Nghị định số 115/2015/ND-CP, cụ thể:

“ Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

[…] 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 104 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Do đó, nếu đóng Bảo hiểm xã hội một năm được bao nhiêu? Nếu đóng Bảo hiểm xã hội được một năm từ năm 2014 thì mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Còn nếu đóng trước năm 2014 thì mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Nghỉ việc bao lâu thì lấy được tiền Bảo hiểm xã hội?

Căn cứ quy định tại Điểm b – Khoản 1 và Khoản 2 – Điều 8 – Nghị định số 115/2015/ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần, cụ thể:

“ 1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trướng hợp sau đây:

[…] b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

[…] 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Do đó, sau một năm kể từ ngày nhận được quyết định nghỉ việc và không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội, nếu người tham gia bảo hiểm có yêu cầu thì Cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết chế độ Bảo hiểm một lần.

Như vậy, đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút đã được chúng tôi trả lời một cách chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi vào trả lời một số câu hỏi thường gặp xoay quanh vấn đề Bảo hiểm xã hội.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557