Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Bảo hiểm xã hội Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp Người lao động ra nước ngoài định cư, Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong,…

Trong hai năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có nhiều người lao động quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như thế nào vẫn là thắc mắc của nhiều người. Bài viết dưới đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc nội dung bài viết với tiêu đề Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trước khi đi vào nội dung về cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin lưu ý tới Quý độc giả về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất: Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 và đối với người lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng.

Người lao động nữ chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được nghỉ hưu.

Thứ hai: Người lao động ra nước ngoài định cư

Thứ ba: Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, đồng thời người lao động không thể tự kiểm soát hoặc không thể tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Các bệnh, tật ngoài các bệnh đã liệt kê ở trên mà bị suy giảm khả năng lao động hoặc bị khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Thứ tư: Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– Đối với những trường hợp tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– Đối với những trường hợp đóng từ năm 2014 trở đi, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mức hưởng tối đa cũng chỉ bằng bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xác định theo công thức sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH từ năm 2014)

Lưu ý:

– Nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ thì thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính như sau: (i) từ 01-06 tháng được tính là ½ năm tương ứng là 06 tháng; (ii) từ 07-11 tháng được tính là 01 năm tương ứng là 12 tháng.

Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

– Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo công thức sau:

Mbqtl = Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH/Tổng số tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm.

Về mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại Điều 2 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH. Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 được quy định như sau:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,40 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,30 1,22 1,18 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 1,00 1,0

Hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2021, người lao động có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản chính sổ bảo hiểm xã hội;

– Đơn đề nghị nhận BHXH một lần (theo mẫu);

– Đối với người nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan, cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc bệnh khác thì thay bằng biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

– Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

– Bản chính bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hàng kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 tại địa điểm có hưởng phụ cấp khu vực mã số bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người lao động chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động cư trú.

Theo đó, người lao động có thể nộp hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng các hình thức sau:

– Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định. Người lao động nhận kết quả giải quyết, bao gòm:

– Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

– Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội một lần luôn là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của người lao động. Tuy nhiên, người lao động cần xem xét có nên rút bảo hiểm xã hội một lần hay không. Bởi lẽ khi rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ ảnh hưởng đến nhiều chế độ khác trong tương lai như vấn đề hưởng lương hưu của người lao động.

Trên đây là nội dung bài viết Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: ….Email:….để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557