Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Điều Kiện Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Mới Nhất 2024?
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 3076 Lượt xem

Điều Kiện Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Mới Nhất 2024?

Bất kỳ một kiểu dáng công nghiệp nào dù có nhiều đặc điểm đặc sắc, độc đáo đến đâu cũng phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật về Sở Hữu trí tuệ hiện hành mới được độc quyền sử dụng.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp được pháp luật Việt Nam quy định tại Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, mọi đối tượng là cá nhân, tổ chức muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Điều kiện thứ nhất: Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

– Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

– Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

Chi tiết về tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 65 – Luật sở hữu trí tuệ như sau:

+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

+ Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

+ Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định chi tiết về tính mới của kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai, như vậy cần phân tích để trả lời câu hỏi thế nào là khác biệt đáng kể bộc lộ công khai? 

(i) Khác biệt đáng kể 

Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó. Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là không có khả năng phân biệt khi chúng thuộc một trong các trường hợp: 

Trùng nhau: hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là trùng nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản

Tương tự nhau: hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau, ví dụ: kiểu dáng xe CEO (trái) do Trung Quốc sản xuất được coi là tương tự với kiểu dáng xe BMW dòng X5 (phải) do Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất.

Tương tự gần nhất: hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự gần nhất khi hai kiểu dáng công nghiệp tương tự có số các đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau nhiều hơn so với tất cả các kiểu dáng công nghiệp tương tự khác.

(ii) Bộc lộ công khai 

Kiểu dáng công nghiệp được coi là bị bộc lộ công khai nếu:

– Nó đã được sử dụng;

– Đã được mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

– Trong phạm vi sử dụng/mô tả: ở trong nước hoặc ở nước ngoài 

– Thời điểm sử dụng/mô tả: trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên, trong đó ngày ưu tiên được xác định theo quy định của Công ước Paris. 

– Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Khoản 4 Điều 65 quy định về trường hợp kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới”.

điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quý khách hàng cần tư vấn các thủ tục, kiến thức về kiểu dáng công nghiệp vui lòng gọi 0961.589.688 hoặc 1900 6557

– Điều kiện thứ 2: Kiểu dáng công nghiệp phải có tính sáng tạo

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Trước hết, pháp luật không bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng. Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. 

Điều 66 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định về tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp, theo đó kiểu dáng công nghiệp được coi là không có tính sáng tạo, nếu: 

– Là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết (các đặc điểm tạo dáng đã được bộc lộ công khai được sắp đặt hoặc lắp ghép với nhau 

một cách đơn thuần như thay thế, thay đổi vị trí, tăng giảm số lượng…); 

– Là hình dáng sao chép/mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, các loài động vật…, hình dáng của các hình hình học (hình tròn, hình elíp, hình tam giác, hình vuông, chữ nhật, hình đa giác đều, các hình lăng trụ có mặt cắt là các hình kể trên…) đã được biết rộng rãi; 

– Là sự sao chép đơn thuần hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam hoặc trên thế giới; 

– Mô phỏng kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác, nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực tế (ví dụ: đồ chơi mô phỏng ô tô, xe máy…).

– Điều kiện thứ 3: Kiểu dáng công nghiệp có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

khả năng áp dụng công nghiệp 

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu căn cứ vào các thông tin về nó, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng có thể dùng kiểu dáng công nghiệp đó làm mẫu để chế tạo bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng với kiểu dáng công nghiệp đó.

Không khả năng áp dụng công nghiệp 

Kiểu dáng công nghiệp không có khả năng áp dụng công nghiệp, nếu: 

– Đối tượng là hình dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định các sản phẩm ở thể khí, chất lỏng…). Ví dụ, khăn giấy gấp hình con tôm hoặc con voi nhưng khi sử dụng thì hình dáng của con tôm và con voi sẽ bị thay đổi, 

– Sản phẩm chỉ có được hình dạng nhất định trong những điều kiện đặc biệt và sẽ biến dạng khi được sử dụng ở điều kiện bình thường. Ví dụ, ánh sáng đèn điện, đài phun nước, pháo hoa…; 

– Chỉ có thể tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nhờ có kỹ năng đặc biệt hoặc không thể lặp đi lặp lại việc chế tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nêu trong đơn. Kỹ năng đặc biệt trong trường hợp này được hiểu là kỹ năng không thể hình thành đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng, ví dụ kỹ năng chỉ hình thành đối với nghệ nhân, nghệ sĩ… 

– Kiểu dáng được tạo ra chủ yếu dựa vào các vật liệu tự nhiên, không được xử lý hoặc gia công trước, hoặc ấn tượng thẩm mỹ chung mà kiểu dáng có được chủ yếu là do các vật liệu tự nhiên đem lại. Ví dụ hình dạng của vỏ quả dừa, gốc cây… chưa được xử lý hoặc gia công?”.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ bao gồm những tài liệu sau đây:

– 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:

+ Tên kiểu dáng công nghiệp;

+ Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;

+ Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;

+ Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;

+ Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;

+ Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp].

– 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ tư vấn điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong quá trình nghiên cứu, xác định đối tượng, điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chắc chắn nếu tự tìm hiểu mọi người cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn, Luật Hoàng Phi thấu hiểu điều đó nên đã cung cấp dịch vụ tư vấn qua tổng đài 1900 6557. Quý khách hàng chỉ cần gọi đến số tổng đài trên, mọi thông tin sẽ được chúng tôi cung cấp chi tiết và chính xác.

Thông tin yêu cầu tư vấn và cung cấp dịch vụ

– Tổng đài tư vấn: 1900 6557

– Hotline yêu cầu dịch vụ: 0961.589.688 – 0981.378.999

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.62852839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi tham khảo thông...

Đăng ký thương hiệu cho lạp xưởng

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm lạp xưởng giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng thương hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh...

Đăng ký thương hiệu sữa tắm

Đăng ký thương hiệu sữa tắm như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký logo cho trà túi lọc

Khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm trà túi lọc thì chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi