Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Đầu tư nước ngoài Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư 2022 mới nhất?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư 2022 mới nhất?

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Đầu tư, nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tối sẽ tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để quý khách hàng tham khảo.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để có thể điều chỉnh chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan đăng ký cấp phép, nhà đầu tư có thể tiến hành thủ tục thay đổi điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

Các nội dung có thể tiến hành điều chỉnh thông thường như sau:

– Điều chỉnh địa điểm triển khai dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thông tin tên dự án đầu tư;

– Điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư hoặc tiến độ góp vốn;

– Điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư;

– Điều chỉnh quy mô, mục tiêu dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

– …………………………………………………………………………………..

Bước 2:  Chuẩn bị hồ sơ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

Phụ thuộc vào từng nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp phép mà nhà đầu tư sẽ chuẩn bị đầu mục hồ sơ riêng, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn về phần này sau khi nhận được thông tin nội dung điều chỉnh.

Bước 3:  Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. S Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 4:  Phòng Đăng ký đầu tư tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký sẽ thẩm định hồ sơ đã nộp và thông báo thời gian trả kết quả cho người nộp hồ sơ

Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khách hàng trong đó ghi nhận nội dung điều chỉnh mới, trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc thay đổi, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo yêu cầu nhà đầu tư sửa đội lại nội dung hồ sơ.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Như chúng tôi đã phân tích, hồ sơ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phụ thuộc vào từng nội dung điều chỉnh. Trong phạm vi bài biết này, chúng tôi sẽ tư vấn 1 số nội dung cơ bản cho việc điều chỉnh bao gồm như sau:

a.  Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b.  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c.  Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d.  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

e.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

f.  Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

g.  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

h.  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VUI LÒNG GỌI 0904.686.594

Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

–  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

–  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

–  Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài

Dịch vụ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được cung cấp bởi Luật Hoàng Phi

 Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư cho khách hàng, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau:

–  Tư vấn nội dung điều chỉnh trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Tư vấn tài liệu, thông tin, hồ sơ cần chuẩn bị cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trực tiếp soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trực tiếp thay mặt cho nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trao đổi với chuyên viên thụ lý hồ sơ, sửa chữa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên;

–  Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh và chuyển cho khách hàng;

–  Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;…

Với đội ngũ tư vấn viên là các luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, giàu chuyên môn và hết lòng vì khách hàng, chúng tôi luôn được đánh giá cao trong tư vấn pháp luật về doanh nghiệp – đầu tư.

Quý khách hàng có những thắc mắc về nội dung bài viết, dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ qua Hotline: 0981.378.999 hoặc email: lienhe@luathoangphi.vn để được tư vấn nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Quý khách!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Luật Hoàng Phi tư vấn Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, khi có nhu cầu khách hàng hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư...

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam theo quy định pháp luật

Khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước có nhiều sự lựa chọn về hình thức đầu tư vào Việt Nam. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, có nhiều hình thức đầu tư vào Việt Nam để khách hàng lựa...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam 2022?

Công ty Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm...

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trung Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và nằm trong top chiếm lĩnh thị trường đầu tư ở Việt Nam. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn ra để thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của công...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế website

Có thể hiểu website là một tập hợp những trang web con thường bao gồm các văn bản, hình ảnh , video,… Trước khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế website thì tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các điều kiện về thành lập công ty, cần tiến hành xin giấy phép đầu tư và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu...

Thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp thì số vốn pháp định để có thể kinh doanh‚ thành lập công ty điện ảnh có nguồn vốn từ nước ngoài tại Việt Nam phải đạt 1.000.000.000...

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết, nếu hồ sơ hợp lệ chủ thể sẽ nhận được chứng nhận đăng ký đầu tư trong 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đầy...

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang có các cơ sở đào tạo về giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp ở nước ngoài hợp pháp đồng thời đã được công nhận về chất lượng thông qua việc kiểm...

Thành lập công ty có vốn Hàn Quốc tại Việt Nam

Trong phạm vi bài viết này‚ công ty luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn các bước thành lập công ty có 100% vốn từ Hàn Quốc và cách đăng ký mua cổ phần‚ phần góp vốn‚ góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt...

Công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam

Công ty con được thành lập theo trình tự do luật định, có tư cách pháp nhân, chịu sự chi phối của công ty mẹ về các vấn về như chính sách, chiến lược kinh doanh, công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, cổ phần phổ thông của công ty...

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản trước hết cần chuẩn bị đáp ứng điều kiện về dịch vụ môi giới bất động...

Thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Việt Nam và Trung Quốc là 2 quốc gia có đường biên giới trên bộ rất dài‚ có nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc tương đồng với nhau cũng như đã và đang thiết lập các mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế lâu dài cùng nhau như là Hiệp định về thương mại hàng hóa‚ Hiệp định về thương mại dịch vụ‚ Hiệp định đầu tư‚...

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Trò chơi điện tử là một hình thức giải trí được các bạn trẻ vô cùng yêu thích, ngày càng có nhiều công ty thành lập nên để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về các trò chơi điện...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản theo quy định sẽ có yêu cầu Vốn pháp định là từ 20.000.000.000 đồng trở...

Thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan thì thẩm định giá là một trong những ngành nghề được liệt kê trong danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện....

Xem thêm