Trang chủ Tư vấn Đầu tư nước ngoài Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Tư vấn Đầu tư nước ngoài |
  • 127 Lượt xem

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Để có thể điều chỉnh chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Xác định nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng […]

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để có thể điều chỉnh chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan đăng ký cấp phép, nhà đầu tư có thể tiến hành thủ tục thay đổi điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

Các nội dung có thể tiến hành điều chỉnh thông thường như sau:

– Điều chỉnh địa điểm triển khai dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thông tin tên dự án đầu tư;

– Điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư hoặc tiến độ góp vốn;

– Điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư;

– Điều chỉnh quy mô, mục tiêu dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

– …………………………………………………………………………………..

Bước 2:  Chuẩn bị hồ sơ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

Phụ thuộc vào từng nội dung điều chỉnh trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp phép mà nhà đầu tư sẽ chuẩn bị đầu mục hồ sơ riêng, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn về phần này sau khi nhận được thông tin nội dung điều chỉnh.

Bước 3:  Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. S Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 4:  Phòng Đăng ký đầu tư tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký sẽ thẩm định hồ sơ đã nộp và thông báo thời gian trả kết quả cho người nộp hồ sơ

Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khách hàng trong đó ghi nhận nội dung điều chỉnh mới, trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc thay đổi, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo yêu cầu nhà đầu tư sửa đội lại nội dung hồ sơ.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Như chúng tôi đã phân tích, hồ sơ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phụ thuộc vào từng nội dung điều chỉnh. Trong phạm vi bài biết này, chúng tôi sẽ tư vấn 1 số nội dung cơ bản cho việc điều chỉnh bao gồm như sau:

a.  Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b.  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c.  Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d.  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

e.  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

f.  Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

g.  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

h.  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VUI LÒNG GỌI 0904.686.594

Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

–  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

–  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

–  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

–  Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài

Dịch vụ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được cung cấp bởi Luật Hoàng Phi

 Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư cho khách hàng, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau:

–  Tư vấn nội dung điều chỉnh trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Tư vấn tài liệu, thông tin, hồ sơ cần chuẩn bị cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trực tiếp soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trực tiếp thay mặt cho nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–  Trao đổi với chuyên viên thụ lý hồ sơ, sửa chữa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên;

–  Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh và chuyển cho khách hàng;

–  Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;…

Với đội ngũ tư vấn viên là các luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, giàu chuyên môn và hết lòng vì khách hàng, chúng tôi luôn được đánh giá cao trong tư vấn pháp luật về doanh nghiệp – đầu tư.

Quý khách hàng có những thắc mắc về nội dung bài viết, dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ qua Hotline: 0981.378.999 hoặc email: lienhe@luathoangphi.vn để được tư vấn nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Quý khách!

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trường hợp nào phải điều chỉnh dự án đầu tư?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Trường hợp nào phải điều chỉnh dự án đầu...

Thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100% thực hiện như thế nào? Quý độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết sau...

Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh casino

Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được phép tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp...

Tư vấn chuyển nhượng vốn góp có yếu tố nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty theo quy định về góp vốn hoặc chuyển nhượng phần vốn góp; và đăng ký thay đổi thành viên theo quy...

Thủ tục thay đổi đăng ký khoản vay nước ngoài

Thay đổi bất kỳ nội dung nào có liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Ngân hàng nhà nước, thì bên đi vay có trách nhiệm đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi