• Thứ sáu, 10/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 972 Lượt xem

Đất 50 năm có bị thu hồi không?

Đất 50 năm là loại đất được sử dụng trong 50 năm và có được ghi rõ thời hạn trong sổ đỏ hay sổ hồng. Đất 50 năm có bị thu hồi không?

Đất 50 năm là đất nông nghiệp mà nhà nước cho thuê, giao cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng trong thời hạn 50 năm. Vậy khi hết thời hạn 50 năm đất này sẽ được xử lý ra sao? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn, trả lời câu hỏi: đất 50 năm có bị thu hồi không?

Đất 50 năm là gì?

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 không có nội dung quy định về loại đất 50 năm mà chỉ có 3 nhóm đất là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

Có thể hiểu, đất 50 năm là loại đất được sử dụng trong 50 năm và có được ghi rõ thời hạn trong sổ đỏ hay sổ hồng. Theo đó, nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép người sử dụng được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trong thời hạn 50 năm.

Đất 50 năm có bị thu hồi không?

Khoản 1 Điều 126 quy định như sau:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1.Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Như vậy, đối với đất 50 năm khi hết thời hạn, nếu hộ gia đình, cá nhân tiếp tục có nhu cầu sản xuất nông nghiệp thì sẽ được nhà nước xem xét tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Điều 129 của luật Đất đai, các trường hợp sau đây sẽ được sử dụng đất tối đa 50 năm:

Thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

– Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muôi

– Đất trồng cây lâu năm

– Đất rừng sản xuất

– Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

– Đất trống, đất đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng 

Thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm. Sau khi hết hạn, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê

Thứ ba: Tổ chức được giao đất, cho thuê đất 50 năm

– Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm muối

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.

–  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khi nào được chuyển đổi đất 50 năm có chuyển sang đất ở?

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1.Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Nếu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất hay còn gọi là Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi:

Đối với cá nhân, hộ gia đình: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Đối với tổ chức: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

trên đây là nội dung bài viết đất 50 năm có bị thu hồi không? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi