Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Xử lý hành vi lập chứng từ khống để rút tiền từ ngân sách?

Xử lý hành vi lập chứng từ khống để rút tiền từ ngân sách?

A là chủ nhiệm hợp tác xã, trong quá trình công tác đã có hành vi cấu kết cùng các đối tượng khác làm khống các chứng từ để thu lợi từ ngân sách Nhà nước. Luật sư cho tôi hỏi: Anh An có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay bị xử phạt hành chính? Những thành viên trong hội đồng quản trị có bị xử phạt không? Cơ quan công an có quyền thu tiền nộp phạt của An không?

Câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn giúp em vụ việc này, nội dung như sau:
Anh An làm chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX hoạt động do ngân sách nhà nước cấp) từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015 thì nghỉ chuyển sang công tác khác. Trong thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã anh An cùng kế toán đã làm khống 1 số chứng từ để hoàn thiện hồ sơ gửi phòng nông nghiệp huyện duyệt quyết toán thì  mới được rút tiền về để hoạt động cho hợp tác xã. Việc khai khống 1 số chứng từ là để bù cho những khoản chi không có chứng từ hoặc không lấy được chứng từ và còn cả tiền đút cho phòng để họ duyệt hồ sơ, cho lãnh đạo xã… số tiền làm khống chứng từ khoảng hơn 100 triệu. Việc làm trên của anh An đều được công  khai với hội đồng quan trị và được hội đồng quản trị nhất trí. Mặt khác việc chi và khai khống chứng từ đều để cho tập thể không vì vụ lợi. Hợp tác xã của anh An được cấp hơn 500 triệu tuy nhiên trong thời gian anh An làm chủ nhiệm thì mới được rút hơn 400 triệu, số còn lại bàn giao cho người mới.

Hỏi:

1. Anh An có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay bị xử phạt hành chính?

2. Những thành viên trong hội đồng quản trị có bị xử phạt không?

3. Cơ quan công an có quyền thu tiền nộp phạt của An không?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư của Hoàng Phi xin được đưa ra  một số ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, anh An sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Điều 139 Bộ luật hình sự 1999điểm a khoản  2 điều 1 Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 quy định:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một  trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,  thì bị phạt tù từ mười hai năm đếnhai mươi năm, tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Hành vi của anh An có đủ các dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định nêu trên:

Về mặt chủ thể, tại thời điểm thực hiện hành vi, An đang làm chủ nhiệm HTX nên An chắc chắn là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ và những thủ đoạn, cách thức An sử dụng cho thấy An không hề mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Về mặt thể, hành vi của An xâm phạm quan hệ sở hữu mà Pháp luật hình sự mà cụ thể là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

Về yếu tố chủ quan, An thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, bản thân An biết và buộc phải biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng để đạt những mục đích đặt ra thì An vẫn thực hiện hành vi vi phạm đến cùng. Không quan trọng mục đích thực hiện hành vi của An là vụ lợi cá nhân hay vì mục đích tập thể, pháp luật nghiêm cấm những hành vi này.

Về yếu tố khách quan, hành vi của An phù hợp với hành vi được miêu tả trong cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 điều 139 Bộ luật hình sự 1999. Cụ thể, An đã chủ mưu và trực tiếp thực hiện các hành vi để làm khống chứng từ, đây là hành vi gian dối để qua mắt sự kiểm tra nhằm lấy được tiền từ ngân sách một cách “hợp pháp”. Đồng thời, giá trị tài sản chiếm đoạt thực tế là hơn 400 triệu cho đến khi A chuyển công tác đến cơ quan khác cũng thỏa mãn dấu hiệu về giá trị tài sản bị chiếm đoạt.

Từ những căn cứ trên, An hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009. Đây là hành vi có tính nguy hiểm cao đối với xã hội, đồng thời gây ra thiệt hại rất lớn cho Nhà nước nên không thể xử lý hành chính với An.

Xử lý hành vi lập chứng từ khống để rút tiền từ ngân sách?

Xử lý hành vi lập chứng từ khống để rút tiền từ ngân sách?

Thứ hai: Những thành viên hội đồng quản trị có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này. Khoản 1 điều 133 và điều 134 Bộ Luật hình sự 1999 quy định:

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc  phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

– Điều 133 (tội cướp tài sản); Điều 134 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 138, các khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản); Điều 139, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Điều 140, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Điều 143, các khoản 2, 3 và 4 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản);”

Điều 314. Tội không tố giác tội phạm

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị e m ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.”

Về mặt khách thể, hành vi của những người này xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội được Nhà nước bảo vệ, cụ thể, hành vi mang tính chất “tiếp tay” tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm.

Về mặt chủ thể, với tính chất công việc và cương vị là thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã  đòi hỏi những người này phải có năng lực chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ cũng như không mắc các bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Về yếu tố chủ quan, những người này đều thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, họ đều biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật những vấn cố ý thực hiện đến cùng hành vi của mình khi không khai báo với cơ quan chức năng cho đến khi vụ việc bị phát hiện.

Về yếu tố khách quan,như đã phân tích ở trên, chủ nhiệm hợp tác xã A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4 điều 139 BLHS 1999, do đó, theo quy định tại khoản 1 điều 313 và điều 314 BLHS 1999 nêu trên thì những người có hành vi không tố giác hành vi của An có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 314 BLHS 1999. Các thành viên hội đồng quản trị HTX đều được An thông báo về việc thực hiện những chứng từ khống để rút tiền một cách bất hợp pháp từ ngân sách để sử dụng cho những mục đích cụ thể. Dù biết về hành vi phạm tội của An nhưng những người này không tố giác với Cơ quan chức năng qua đó cấu thành nên hành vi không tố giác tội phạm.

Cũng cần lưu ý rằng, theo quy định tại khoản 2 điều 314 BLHS 1999 thì những thành viên hội đồng quản trị HTX nếu là người thân thích của An như ông bà, cha mẹ, con đẻ… thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm.

Thứ ba: An có thể bị áp dụng hình thức xử lý phạt tiền:

Theo quy định tại Điều 28 Bộ Luật hình sự thì phạt tiền vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung và theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 điều 28  Bộ Luật hình sự thì: “Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.”

Điều 30 BLHS 1999 quy định về Phạt tiền như sau:

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính và một số tội phạm  khác do Bộ  luật này  quy định.

2. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm các tội về tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

Từ những quy định trên và những thông tin về tình huống thì trong trường hợp này, An có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền với tính chất là một hình phạt bổ sung mang bản chất là khoản tiền “khắc phục hậu quả” cho hành vi của An. Mức phạt tiền sẽ được quyết định dựa trên hậu quả thực tế của hành vi A gây ra và những điều kiện nhân thân của An.

Trong trường hợp cần tư vấn pháp luật hình sự, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI  TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sàm sỡ là gì? Sàm sỡ bị xử phạt như thế nào?

Sàm sỡ là hành vi dùng lời nói; hoặc cử chỉ với mục đích quấy rối tình dục ;hoặc làm nhục người khác; xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác. Khác với hành vi dâm ô; hành vi sàm sỡ không bao gồm hành vi có tính chất kích thích nhục dục, dục...

Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022

Khi có thắc mắc về Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Thời gian thay đổi nguyện vọng Đại học 2022

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự...

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới 2022

Vào những ngày lễ, tết, người lao động có quyền nghỉ. Trường hợp người lao động làm việc vào những ngày này được xác định là làm thêm bởi theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật lao động, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao...

Sau khi biết điểm có được đổi khối thi không 2022?

Khối thi là những cách thức thi được các thí sinh thi đại học lựa chọn để có thể ứng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung...

Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội không?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ: Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội...

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo?

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo? khi có thắc mắc trên, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài viết này của chúng...

Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng 2022?

Các thí sinh đăng ký xét tuyển chủ yếu bằng hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào...

Không nhận được thông báo phạt nguội phải làm sao?

Phạt nguội là hình thức xử phạt người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, được ghi thu hình ảnh, video thông qua hệ thống camera của tổ chức, cá nhân được lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc, quốc...

Có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2022

Theo quy định hiện hành thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm, tuy nhiên mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực...

Cách tính lương ngày lễ trùng ngày chủ nhật 

Lương ngày lễ là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ,...

Tống tiền qua Shopee phạt thế nào?

Hành vi tống tiền là những hành vi sử dụng các phương tiện; cách thức khác nhau để uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản; hoặc bằng những thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực; hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội....

Các trường cao đẳng ở Hà Nội xét học bạ 2022

Để giảm tải sức nặng về thi cử cho các học sinh trong những năm gần đây các trường cao đẳng, đại học cũng nới lỏng hơn cho các ứng viên về việc thi cử, thay vào đó là sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ...

Các trường Cao đẳng TPHCM xét học bạ 2022

Xét học bạ là phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của 3 năm học Trung học phổ thông hoặc cũng có thể dựa vào điểm số trung bình lớp 12 dựa vào tổ hợp môn xét...

Các trường cao đẳng lấy điểm thấp ở TPHCM 2022

Khi đã lựa chọn đúng ngành nghề thì việc học sẽ dễ dàng hơn cho bạn từ đó sau khi bạn đã có kiến thức cho mình bạn sẽ tìm được cho mình công việc phù, theo đó việc chọn trường và ngành học có vai trò rất quan...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557