Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 14:58)

Tôi trúng tuyển viên chức ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đang trong thời gian ký hợp đồng tập sự. Nhưng hồi hè tôi có thi tuyển viên chức ở huyện Mường La, và đã trúng tuyển nhưng chưa có quyết định đi làm. Tôi muốn hỏi có thể chấm dứt hợp đồng xác định thời hạn với đơn vị cũ được không? Có phải thông báo cho hiệu trưởng biết và tôi phải chịu đền bù như thế nào?

Câu hỏi:

Tôi trúng tuyển viên chức ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đang trong thời gian ký hợp đồng tập sự được 4 tháng, nhận công tác từ 4/5/2016. Nhưng trong thời gian hè tôi có tham gia dự thi viên chức ở huyện Mường La (tức là nơi thường trú của tôi) và đã có thông báo tôi đã trúng tuyển nhưng chưa có quyết định đi làm. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi muốn chấm dứt hợp đồng xác định thời hạn ở đơn vị cũ về đơn vị mới có được không? Nên thông báo cho hiệu trưởng biết hay không khi chưa có quyết định nhận công tác của phòng nội vụ huyện Mường La. Trường hợp mà hiệu trưởng không đồng ý cho tôi thôi việc, tôi sẽ vẫn quyết định bỏ việc ở đơn vị đang công tác về địa phương công tác có phải đền bù gì không? Liệu có ảnh hưởng gì đến công việc mới của tôi không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư !

 

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Về việc bạn muốn chấm dứt hợp đồng với trường học ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La:

Vì bạn đã được tuyển dụng  vào viên chức Nhà nước thông qua hình thức thi tuyển nên giữa bạn với cơ quan bạn làm việc là trường học ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã kí kết với nhau một hợp đồng làm việc. Cụ thể là hợp đồng làm việc xác định thời hạn, được quy định tại điều 11 Thông tư 15/2012/TT- BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

Điều 11. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

1. Hp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này, nếu được tuyển dụng vào viên chức thì thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn nhưng không quá 36 tháng“.

Trường hợp của bạn, bạn đang muốn chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ tại huyện Mai Sơn để chuyển đến làm việc tại đơn vị mới là huyện Mường La, có nghĩa là bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ. Căn cứ vào quy định tại khoản 5, khoản 6 điều 29 Luật viên chức 2010 như sau:

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này”.

Như vậy, bạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ của bạn, nếu trường hợp của bạn thuộc vào những căn cứ quy định tại khoản 5 điều 29 Luật Viên chức 2010 nêu trên. Khi đó bạn phải có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn cho người đứng đầu cơ quan bạn làm việc, trường hợp này là Hiệu trưởng trường học ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La biết trước ít nhất 03 ngày với các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,đ,e khoản 5 điều 29 nêu trên và 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 điều 29. Mọi trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không thuộc vào các căn cứ nêu trên hoặc không thực hiện nghĩa vụ báo trước đều được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái quy định của pháp luật.

Bạn chưa nên thông báo cho Hiệu trưởng biết sớm về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa có quyết định công tác của phòng nội vụ huyện Mường La. Bởi lẽ, khi chưa có quyết định công tác chính thức thì mọi chuyện đều có thể gặp trục trặc như có sự nhầm lẫn, sai sót trong kết quả,.. nên để phòng ngừa trường hợp không may này, bạn chưa nên thông báo ngay cho Hiệu trưởng biết. Tuy nhiên trong trường hợp bạn đã có quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo cho hiệu trưởng đơn vị của bạn được biết. Trong trường hợp Hiệu trưởng không đồng ý cho bạn chấm dứt hợp đồng làm việc mà bạn vẫn quyết định bỏ việc, dẫn tới hai bên tranh chấp thì thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động.

Với trường hợp của bạn, vì lý do bạn muốn chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ là do đã trúng tuyển viên chức tại huyện Mường La thì không thuộc vào căn cứ nào được quy định tại khoản 5 điều 29 Luật viên chức 2010 nên bạn sẽ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đúng luật. Nếu bạn vẫn muốn chấm dứt hợp đồng làm việc thì thuộc vào trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái luật và sẽ phải đền bù hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận được kí kết trong hợp đồng làm việc giữa bạn với đơn vị cũ. Việc này có thể làm ảnh hưởng tới uy tín làm việc của bạn đối với các công việc sau này, do vậy bạn hãy cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ là nhà trường huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.