Trang chủ » Dân sự » Tư vấn luật dân sự » Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mới nhất qua Tổng đài trực tuyến 1900 6557

Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mới nhất qua Tổng đài trực tuyến 1900 6557

(Cập nhật: 06/10/2018 | 14:47)

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 1900 6557 sẽ tư vấn về thời hiệu khởi kiện là gì? Cách xác định thời hiệu khởi kiện và những tranh chấp không áp dụng thời hiệu khởi kiện, khi cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557.

 

Chế định thời hiệu là một chế định quan trọng trong BLDS cũng như BLTTDS bởi nó nâng cao tính kỷ luật trong giao lưu dân sự, từ đó sớm xác lập sự ổn định quan hệ dân sự, khuyến khích các bên tích cực, chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Hơn nữa, về mặt tố tụng, chế định thời hiệu tạo điều kiện bảo toàn chứng cứ để xác định sự thật trong cac tranh chấp dân sự. Vì sau một thời gian nhất định trôi qua sẽ gây nên sự phức tạp, thậm chí không thế khắc phục được trong việc thu thập, xác minh chứng cứ, gây khó khăn trong hoạt động của Toàn án và các cơ quan có thẩm quyền.Do đó, việc nghiên cứu chế định này có ý nghĩa rất lớn và thực tế.

Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mới nhất qua Tổng đài trực tuyến 1900 6557

Tổng đài tư vấn thời hiệu khởi kiện trực tuyến: 1900 6557

1. Thời hiệu khởi kiện là gì?

Khoản 1 Điều 149 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “thời hiệu là thời hạn do luật định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật định“. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của bộ luật dân sự, luật khác có liên quan. Như vậy, thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà đương sự được quyền yêu cầu cơ quan tòa án giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Quy định về thời hiệu khởi kiện buộc các đương sự phải ý thức được việc bảo vệ quyền lợi của mình và sớm có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng khởi kiện tuỳ hứng.

2. Một số điểm mới của về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2015Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

BLDS 2015 và BLTTDS 2015 có nhiều điểm mới tiến bộ về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:

Quy định tại khoản 2 Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

“Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ”.

(Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 không có quy định này).

– Quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015:

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

(Điều 427 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 02 năm).

– Quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

(Điều 607 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 02 năm).

– Quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:   a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;    b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này”.

(Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 10 năm đối với bất động sản; không có quy định khi hết thời hiệu yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó; không có quy định giải quyết đối với trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản).

– Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã bỏ qui định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 159 BLTTDS 2004 được sửa đổi bổ sung năm 2011. Đó là: Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì thực hiện như sau: Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện; Tranh chấp không thuộc những trường hợp quy định trên thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu yêu cầu thì thời hiệu yêu cầu để Tòa án giải quyết việc dân sự là một năm, kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ các việc dân sự có liên quan đến quyền dân sự về nhân thân của cá nhân thì không áp dụng thời hiệu yêu cầu

– Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về những trường hợp không áp dụng thời hiệu tại Điều 155: “Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây: Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác; Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai; Trường hợp khác do luật quy định.

Như vậy, điểm mới trong quy định về thời hiệu khởi kiện của BLTTDS 2015 chính là nguyên tắc: Tòa án chỉ áp dụng các qui định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mới nhất qua Tổng đài trực tuyến 1900 6557

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 1900 6557 TƯ VẤN NHỮNG GÌ ?

– Tư vấn THỜI HIỆU khởi kiện VỀ HỢP ĐỒNG;

– Tư vấn THỜI HIỆU khởi kiện yêu cầu BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI;

– Tư vấn THỜI HIỆU khởi kiện CHIA THỪA KẾ;

– Tư vấn THỜI HIỆU khởi kiện TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI;

– Tư vấn CÁCH TÍNH thời hiệu khởi kiện;

– Tư vấn BẮT ĐẦU LẠI thời hiệu KHỞI KIỆN vụ án dân sự;

– Tư vấn VẤN ĐỀ KHÁC về THỜI HIỆU khởi kiện;

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 1900 6557 ?

Để được các chuyên viên và Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là nhấc máy điện thoại và gọi tới TỔNG ĐÀI: 1900 6557 và làm theo hướng dẫn theo lời chào trong TỔNG ĐÀI.

Lưu ý:

– Khách hàng có thể lựa chọn điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và KHÔNG cần nhập mã vùng điện thoại khi gọi tới Tổng đài 1900 6557

– Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn: 1900 6557 bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, tết.

Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mới nhất qua Tổng đài trực tuyến 1900 6557

LÝ DO BẠN NÊN GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 1900 6557 ?

Xác định thời hiệu khởi kiện rất quan trọng để bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và là một trong những căn cứ để tòa án xem xét có thụ lý vụ án tranh chấp dân sự hay không?  Do đó, khi đang phân vân hoặc chưa xác định được vụ việc của mình có còn thời hiệu khởi kiện hay không? Khách hàng nên tham vấn ý kiến của Luật sư bằng cách kết nối với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 1900 6557 để các Luật sư của chúng tôi trợ giúp về mặt pháp lý. TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 của chúng tôi hoạt động 24/24 nên quý khách hàng có thể kết nối bất cứ lúc nào. 

Để đảm bảo chúng tôi luôn có thể hỗ trợ được khách hàng, khách hàng hãy làm động tác nhỏ là lưu số điện thoại: 1900 6557 vào danh bạ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi hy vọng việc triển khai kênh tư vấn Luật trực tuyến qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 sẽ hỗ trợ và giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc của mình.

Khi cần tư vấn, khách hàng hãy nhấc máy và GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6557 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn.