Trang chủ » Bảo hiểm » Hỏi đáp luật bảo hiểm » Tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2017

Tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2017

(Cập nhật: 31/08/2018 | 15:30)

Trước đây, tôi có tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ với các mức như sau:

Vậy thủ tục cần thiết để tôi được lĩnh BHXH 1 lần như thế nào? Số tiền tôi sẽ nhận được từ bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu?

Câu hỏi:

Xin chào văn phòng Luật Hoàng Phi. Tôi là Bùi Minh Tuấn, tôi có một câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau:

Trước đây, tôi có tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ với các mức như sau:
– Tháng 4/2003 – 4/2004 = Tôi đóng 481.488 đồng
– Tháng 5/2004 – 12/2006 –> Không Tham Gia
– Tháng 1/2007 – 12/2008 = Tôi đóng 810.000 đồng
– Tháng 1/2009 – 12/2010 = Tôi đóng 1.440.000 đồng
– Tháng 1/2011 – 08/2011 = Tôi đóng 1.444.000 đồng
– Tháng 9/2011 – 12/2012 = Tôi đóng 2.140.000 đồng
– Tháng 1/2013 – 12/2013 = Tôi đóng 2.414.400 đồng
– Tháng 1/2014 – 12/2014 = Tôi đóng 2.888.000 đồng
– Tháng 1/2015 – 1/2015 = Tôi đóng 3.317.000 đồng
– Tháng 2/2015 – 10/2016 = Tôi đóng 3.800.000 đồng

Hiện nay, tôi đã nghỉ việc và không tham gia đóng bảo hiểm xã hội nữa. Vậy thủ tục cần thiết để tôi được lĩnh BHXH 1 lần như thế nào? Số tiền tôi sẽ nhận được từ bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu? 

Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn liên quan đến cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

” 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2017

Tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2017

Và theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì cách tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định như sau:

+) Thời gian đóng BHXH trước 2014, cứ một năm làm việc sẽ được nhận 1,5 tháng mức bình quân tiền lương. Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

+) Thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi thì cứ một năm làm việc sẽ được nhận 2 tháng mức bình quân tiền lương.

+) Trường hợp thời gian đóng bBHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi xác định cách tính bảo hiểm xã hội một lần của bạn như sau:

+ Thời gian bạn tham gia trước năm 2014 là 8 năm 1 tháng (1 tháng lẻ). Do đó, thời gian tham gia này bạn sẽ được hưởng 8 x 1.5 = 12 tháng mức bình quân tiền lương.

Lưu ý: Thời gian tham gia từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013 sẽ được chuyển sang tính cho thời gian tham gia từ 2014 trở đi.

+ Thời gian tham gia từ năm 2014 trở đi là 2 năm 11 tháng ( từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016 cộng với thời gian 1 tháng của thời gian tham gia trước 2014). Do đó, bạn đóng BHXH tròn 3 năm. Khi đó mức hưởng trong thời gian này là 3 x 2 = 6 tháng mức bình quân tiền lương.

Như vậy, bạn sẽ được nhận 12 + 6 = 18 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

“2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”.

Vì vậy, mức bình quân tiền lương đóng BHXH của bạn sẽ tính trên toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, cách tính như sau: 

Mức bình quân tiền lương của bạn là: (13 x 481.488 + 24 x 810.000 + 1.440.000 x 24 + 1.444.000 x 9 + 15 x 2.140.000 + 12 x 2.414.400 + 12 x 2.888.000 + 3.317.000 + 21 x 3.800.000)/ 131 = 1.441.146 đồng.

Như vậy, số tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn nhận được là: 1.441.146 x 18 = 25.940.630 đồng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.