Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Thủ tục xin làm lại giấy khai sinh 2024 như thế nào?
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 9548 Lượt xem

Thủ tục xin làm lại giấy khai sinh 2024 như thế nào?

Pháp luật không có quy định về vấn đề làm lại giấy khai sinh bản gốc, do đó tùy theo từng trường hợp người bị mất giấy khai sinh có thể xin cấp trích lục giấy khai sinh hoặc đăng ký lại khai sinh

Giấy khai sinh là một giấy tờ quan trọng đối với mỗi người, được cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Trên thực tế khi thực hiện một số thủ tục hành chính đều yêu cầu cá nhân phải có giấy khai sinh để đối chiếu. Do đó nếu mất giấy khai sinh bản gốc thì cá nhân cần phải làm lại giấy khai sinh. Vậy thủ tục xin làm lại giấy khai sinh như thế thế nào?

Trường hợp nào làm lại giấy khai sinh?

Hiện nay pháp luật không có quy định về vấn đề làm lại giấy khai sinh bản gốc, do đó tùy theo từng trường hợp người bị mất giấy khai sinh có thể xin cấp trích lục giấy khai sinh hoặc đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp 1: Trường hợp bị mất giấy khai sinh nhưng vẫn còn thông tin trong sổ hộ tịch

Trong trường hợp này người bị mất bản chính giấy khai sinh cần làm thủ tục xin cấp trích lục đăng ký khai sinh. Hồ sơ xin cấp trích lục gồm:

– Tờ khai cấp bản trích lục hộ tịch;

– Xuất trình một trong các giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay giấy tờ khác có dán ảnh và có thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng.

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp trích lục tại cơ quan nơi trước đây đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Khi nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp trích lục giấy khai sinh có đầy đủ các thông tin như nội dung ghi trong sổ gốc.

Trường hợp 2: Trường hợp cá nhân mất giấy đăng ký khai sinh bản gốc và thông tin về giấy khai sinh đó không còn lưu trong sổ hộ tịch

Cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại nơi cư trú hoặc nơi trước đây đã đăng ký khai sinh. Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký trước đây thì công chức hộ tịch sẽ báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nơi trước đây đã đăng ký khai sinh để kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu quy định. Trong tờ khai cần có cam đoan về việc đã được đăng ký khai sinh nhưng không có lưu giữ được bản chính giấy khai sinh.

– Bản sao các hồ sơ, giấy tờ hay các tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh;

– Nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài những giấy tờ trên thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đó đang quản lý.

Từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ công chức hộ tịch sẽ kiểm tra và xác minh hồ sơ trong thời gian là 05 ngày làm việc. Sau khi xem xét nếu việc đăng ký khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức hộ tịch sẽ thực hiện đăng ký lại khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch.

Mẫu đơn xin cấp (làm) lại giấy khai sinh bị mất

Muốn xin cấp lại giấy khai sinh thì cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và có đơn xin cấp lại giấy khai sinh. Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh theo quy định tại thông tư 04/2020/TT-BTP. Mẫu đơn gồm các nội dung sau:

– Phần quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên: Tờ khai đăng ký lại khai sinh;

– Phần kính gửi. Trong phần này cần ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh (Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

– Tiếp đó là họ và tên, thông tin giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký lại khai sinh; nơi cư trú;

– Quan hệ với người được khai sinh (Có thể là cha, mẹ, ông, bà);

– Thông tin về người cần đăng ký lại khai sinh như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch;

– Thông tin về họ và tên cha, mẹ, quốc tịch, dân tộc, quê quán cha mẹ của người đăng ký lại khai sinh;

– Lý do mà đăng ký lại

– Cuối cùng là phần cam đoan về các nội dung thông tin đã khai và người yêu cầu ký tên.

Như vậy cá nhân thực hiện thủ tục xin làm lại giấy khai sinh cần điền đầy đủ các nội dung thông tin tờ khai theo các nội dung như trên. Quý vị cũng có thể tham khảo mẫu cụ thể dưới đây cung cấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi(1) …………………………………..

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) …………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: …………………………………….

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (4) ……………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………. Quốc tịch: ………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………..………………..

Dân tộc: ………………………………. Quốc tịch: ……………………….Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………..……………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………….Quốc tịch: ………………………..Năm sinh ………….…..

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………………………….. ngày ……….. tháng ………. năm ……….

Theo Giấy khai sinh số: (6) ………………………………………Quyển số (6): ………………………..

Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………. , ngày …… tháng …… năm ……

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai khi biết rõ.

Tải (Dowload) Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai sinh bị mất

Thủ tục làm lại giấy khai sinh bị sai

Hiện tại việc cá nhân đã được cấp giấy khai sinh mà do người đi đăng ký khai sinh có sai sót hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch hiện tại chưa có văn bản nào quy định về việc cấp lại.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 17 của thông tư số 04/2020/TT-BTP có nêu rõ trường hợp là:

Điều 17.Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.”

Do đó, trong trường hợp này khi phát hiện có sự sai sót từ chính cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc của người trước đó đi đăng ký khai sinh thì cần phải tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định của Điều 28 Luật Hộ tịch 2014:

” Điều 28.Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Có xin cấp lại giấy khai sinh online được không?

Hiện nay một số thành phố như Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đăng ký khai sinh online, cấp bản sao khai sinh trích lục online trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó để xin cấp trích lục khai sinh online thì cần phải điền đầy đủ các thông tin tờ khai trên trang dịch vụ công trực tuyến như: số lượng bản sao, thông tin của người yêu cầu cấp như họ và tên, số điện thoại; thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp; nơi cư trú;

Thông tin của người được trích lục như họ và tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch,…thông tin của cha, mẹ,…

Hiện nay chưa có quy định về việc cấp lại giấy khai sinh online do đó cá nhân vẫn cần tiến hành thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài viết trên đã giải đáp những thắc mắc về vấn đề các trường hợp làm lại giấy khai sinh, thủ tục xin làm lại giấy khai sinh. Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi