Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Nhượng Quyền Thương Hiệu Cần Lưu Ý Những Vấn Đề Gì?
  • Thứ hai, 04/03/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 6171 Lượt xem

Nhượng Quyền Thương Hiệu Cần Lưu Ý Những Vấn Đề Gì?

Luật Hoàng Phi tư vấn chi tiết các thủ tục nhượng quyền thương hiệu để bạn thực hiện dễ dàng không tốn nhiều thời gian hay ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của riêng mình.

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu thường xảy ra trong mua bán kinh doanh vì các doanh nghiệp luôn có những bước phát triển và hòa nhập quốc tế để mở rộng việc sản xuất của mình. Tuy nhiên quy trình và thủ tục nhượng quyền thương hiệu cũng còn nhiều vướng mắc nếu không nắm rõ có thể làm thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến nhượng quyền để khách hàng tham khảo.

Nhượng quyền thương hiệu là gì?

Nhượng quyền thương hiệu (Franchise) là thuật ngữ để nói về một hình thức kinh doanh của cá nhân hay tổ chức nào đó được phép dùng thương hiệu của một sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền để kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định

Nói cách khác, hình thức nhượng quyền thương hiệu là sự liên kết giữa các nhà sản xuất kinh doanh để chuyển giao và nhận chuyển giao những hình thức kinh doanh sản xuất sản phẩm. Bên chuyển giao phải nhượng quyền đầy đủ cả về hình thức kinh doanh lẫn cách quản lý hệ thống. Người nhận nhượng quyền sẽ trả các chi phí theo thỏa thuận.

Việc nhượng quyền chỉ có thể diễn ra sau khi đã hoàn tất các thủ tục nhượng quyền thương hiệu theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cả 2 bên.

Các hình thức nhượng quyền kinh doanh phổ biến hiện nay?

Có 04 loại hình nhượng quyền kinh doanh cơ bản:

– Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện;

– Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện;

– Nhượng quyền có tham gia quản lý;

– Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn.

Điều kiện nhượng quyền thương hiệu gồm những gì?

Để có thể tiến hành hoạt động nhượng quyền thương hiệu, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Bên nhượng quyền được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền

1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Lưu ý gì khi thực hiện nhượng quyền thương hiệu?

Để thủ tục nhượng quyền thương hiệu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo hạn chế rủi ro cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền, chủ thể tiến hành cần lưu ý những vấn đề sau đây:

– Hai bên nhượng quyền và nhận quyền có giấy phép kinh doanh;

– Đối tượng nhượng quyền đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Sản phẩm/dịch vụ nhượng quyền đã đăng ký thương hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ.

Trước khi tiến hành nhượng quyền, việc đăng ký thương hiệu là việc làm quan trong nhất để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nhượng quyền và nhận quyền.

Khi tiến hành thủ tục nhượng quyền có một số bên nhượng quyền sẽ gặp một số khó khăn như sau liên quan đến thương hiệu:

+ Đăng ký thương hiệu không kịp thời: Việc đăng ký thương hiệu không kịp thời có thể dẫn đến hệ quả là thương hiệu bị đăng ký trước hoặc mới dừng lại ở việc nộp tờ khai cấp văn bằng bảo hộ.

+ Đăng ký thương hiệu chậm dẫn đến bị mất thương hiệu. Việt Nam theo hệ thống ngày ưu tiên (ai nộp đơn trước sẽ được quyền ưu tiên trước). Vì vậy thì việc nộp hồ sơ đăng ký sau sẽ dẫn đến hệ quả doanh nghiệp không sở hữu nhãn hiệu dự định nhượng quyền mà buộc phải mua lại hoặc xây dựng một nhãn mới

– Không đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh loại hình không phù hợp. Khi một cửa hàng kinh doanh thành công và có lãi nhưng lại đang vận hành dưới hình thức là hộ kinh doanh hay doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh thì việc mở rộng địa điểm, góp vốn sẽ bị hạn chế.

– Không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không thể thuyết phục đối tác rằng quy trình sản xuất đảm bảo và được cơ quan Nhà nước chứng nhận. Bên cạnh đó, việc đảm bảo điều kiện này không chỉ là bắt buộc mà còn có tác động không nhỏ tới uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Hồ sơ nhượng quyền thương hiệu gồm các tài liệu

Để hoàn thành thủ tục nhượng quyền thương hiệu khách hàng cần chuẩn bị:

+ Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BCT;

+ Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BCT;

+ 02 bản gốc được công chứng hoặc 02 bản sao có xác nhận của Hợp đồng nhượng quyền theo quy định của pháp luật

+ Bản gốc giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu đã đăng ký thương hiệu với Cục sở hữu trí tuệ

+ 01 Bản sao y và đã được công chứng của giấy phép Kinh doanh hay giấy phép đầu tư của doanh nghiệp chuyển nhượng.

+ Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhượng quyền thương hiệu khách hàng có thể đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại.

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung của quyền thương mại.

2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

6. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhượng quyền thương hiệu và thực hiện

Nếu bạn cảm thấy việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhượng quyền thương hiệu quá sức với mình có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư, chuyên viên của Công ty Luật Hoàng Phi. Chúng tôi sẽ:

– Giúp khách hàng tư vấn và xác minh về chủ sở hữu văn bằng trước khi thực hiện chuyển nhượng.

– Tư vấn, đánh giá các giá trị thực của nhãn hiệu trước khi tiến hành nhượng quyền thương hiệu.

– Tư vấn các quy định của pháp luật cũng như điều kiện để doanh nghiệp hay cá nhân thực hiện các thủ tục nhượng quyền thương hiệu.

 – Giúp khách hàng hiểu rõ và có biện pháp xử lý khi có tranh chấp nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng nhãn hiệu.

– Tư vấn giải thích các quy định và tiến hành soạn hồ sơ và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Tại sao nên lựa chọn Công ty Luật Hoàng Phi khi cần hỗ trợ pháp lý về nhượng quyền thương hiệu?

Nhượng quyền thương hiệu là hoạt động đem về nhiều lợi ích kinh tế cho các bên trong hợp đồng nhượng quyền, tuy nhiên, thủ tục pháp lý nhượng quyền thương mại đòi hỏi sự am hiểu pháp luật chuyên ngành về doanh nghiệp, giấy phép và sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, hầu hết các thương nhân đều không thể tự mình thực hiện thủ tục này. Vậy làm sao để nhanh chóng nhượng quyền thương hiệu, giúp thương nhân tận dụng được thương hiệu, vị thế của chủ thể nhượng quyền một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí? Câu trả lời chính là sử dụng dịch của nhượng quyền thương hiệu của Luật Hoàng Phi.

Là tổ chức hỗ trợ pháp lý chuyên sâu cho các thương nhân về doanh nghiệp, giấy phép và sở hữu trí tuệ hoạt động theo quy định pháp luật, chúng tôi có đầy đủ tư cách và năng lực chuyên môn đại diện khách hàng thực hiện những công việc cần thiết khi muốn nhượng quyền thương hiệu.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ từ A – Z cho các khách hàng muốn thực hiện thủ tục thành công trong thời gian ngắn nhất với chi phí hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi kèm theo. Khách hàng khi đến với Luật Hoàng Phi được làm việc cùng đội ngũ chuyên viên là các Luật sư, tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng. Kết quả thủ tục chúng tôi đem lại làm khách hàng hài lòng ở mức tuyệt đối. Do đó, không ít các khách hàng tin tưởng sử dụng nhiều dịch vụ tại Luật Hoàng Phi, trở thành khách hàng thân thiết, giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Luật Hoàng Phi rất vui vì được đồng hành cùng Quý khách hàng để tạo nên những doanh nghiệp với những thương hiệu vững mạnh, vươn xa ra thị trường quốc tế.

Khi cần thêm thông tin hay các quy định về các thủ tục nhượng quyền thương hiệu hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

– Hotline: 0961.589.6880981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Hỏi đáp nhanh về nhượng quyền thương hiệu

Có giới hạn thời gian hoạt động nhượng quyền thương hiệu hay không?

Thời gian tiến hành nhượng quyền thương hiệu do các bên tự thỏa thuận và được ghi nhận trong hợp đồng nhượng quyền.

Lưu ý: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp quy định của pháp luật

Ưu điểm của hoạt động nhượng quyền thương hiệu?

Hoạt động nhượng quyền thương hiệu có các ưu điểm nổi bật như sau:

– Giúp khách hàng tăng độ phủ thương hiệu:

– Tăng nguồn thu cố định cho hoạt động kinh doanh

– Tăng tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao trình độ cho nhân viên.

– Xây dựng được 1 hệ thống thương hiệu đồng bộ.

– Tạo doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

Danh sách các lĩnh vực có hoạt động nhượng quyền thương hiệu phổ biến hiện nay

Hiện nay, hoạt động nhượng quyền thương hiệu đang được phổ biến ở một trong các lĩnh vực sau đây:

– Hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực ăn uống;

– Hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực bán lẻ:

– Hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực quán cafe;

– Hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực Giáo dục, làm đẹp, thẩm mỹ;

– Hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực thể thảo…..

Nhượng quyền kinh doanh trong nước có cần đăng ký không?

Theo điều 17a bổ sung tại Nghị định số: 120/2011/NĐ-CP

Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:

– Nhượng quyền trong nước

– Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài

Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

Như vậy nhượng quyền trong nước, nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài thì không phải đăng ký nhượng quyền, tuy nhiên cần báo cáo với Sở công thương của Tỉnh hoặc Thành phố, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi tham khảo thông...

Đăng ký thương hiệu cho lạp xưởng

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm lạp xưởng giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng thương hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh...

Đăng ký thương hiệu sữa tắm

Đăng ký thương hiệu sữa tắm như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký logo cho trà túi lọc

Khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm trà túi lọc thì chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi