Trang chủ » Bảo hiểm » Hỏi đáp luật bảo hiểm » Thời điểm nào thì phải đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên?

Thời điểm nào thì phải đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên?

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 23/10/2018 |
  • Bảo hiểm |
  • 1174 Lượt xem

Hộ kinh doanh của tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký tháng 12/2016 và đã đóng tiền bảo hiểm tháng 12. Hiện nay tôi không biết chuyển tiền cho bên bảo hiểm vào ngày nào?

 

Câu hỏi:

Tôi tên là Đinh Lan Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội, tôi có trường hợp như sau mong công ty tư vấn giúp: Hộ kinh doanh của tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký tháng 12/2016 và đã đóng tiền bảo hiểm tháng 12. Hiện nay tôi không biết chuyển tiền cho bên bảo hiểm vào ngày nào?

Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi này Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014   quy định về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.

5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần“.

Thời điểm nào thì phải đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên?

Thời điểm nào thì phải đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên?

Do đó, trong trường hợp của bạn là hộ kinh doanh cá thể nên mức đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 nêu trên. Và phương thức đóng sẽ được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. Vì vậy, bạn cần dựa vào phương thức đóng bảo hiểm của hộ gia đình bạn để xác định thời điểm đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quy định pháp luật

Bên cạnh đó, thời hạn để nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Quyết định 959/QĐ- BHXH như sau:

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH“.

Như vậy, căn cứ vào phương thức đóng bảo hiểm của hộ gia đình bạn mà ngày nộp tiền bảo hiểm được xác định cụ thể như sau:

+) Nếu phương thức đóng là hằng tháng thì chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng thì hộ gia đình bạn phải chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội được mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước;

+) Nếu phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần thì chậm nhất là đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, hộ gia đình bạn phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.