vai trò

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tâm động là gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Ở sinh vật nhân chuẩn, mỗi nhiễm sắc thể đơn thường có tâm động, thực chất là một sợi DNA liên kết với histone, cuộn lại xung...

Loài nào sau đây không thuộc ngành Ruột khoang?

Thứ năm, 25/05/2023

Với khoảng 10 nghìn loài, hầu hết ruột khoang sống ở biển, san hô có số loài nhiều và số lượng cá thể lớn hơn cả (khoảng 6 nghìn...

Tôm ở nhờ vào?

Thứ tư, 25/05/2022

Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh, một số loài thường gặp như: mọt ẩm, con sun, cua...

Vai trò của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương không chỉ thông qua các nghị quyết, quyết nghị các vấn đề cụ thể mà còn thực hiện chức năng giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý đất...

Ngành kinh tế rất phát triển đóng vai trò chủ đạo ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải là?

Thứ tư, 24/05/2023

Do vị trí địa lý của Địa Trung Hải phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên, đất canh tác đã ít lại không màu mỡ lắm, chủ yếu là đất ven đồi, khô và rắn nên rất khó phát triển nông...

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề?

Thứ tư, 25/05/2022

Cơ sở dữ liệu là hệ thống bao gồm rất nhiều thông tin, dữ liệu được xây dựng theo một cấu trúc nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của nhiều người hay chạy nhiều chương trình ứng dụng cùng một...

Photpholipit có chức năng chủ yếu là?

Thứ tư, 25/05/2022

Photpholipit là một loại lipit và là thành phần chính của tất cả các màng tế bào, chúng có thể tạo thành lớp kép lipit vì đặc tính lưỡng phần của...

Bảo hiểm y tế là gì? Bảo hiểm y tế có quyền lợi gì?

Thứ hai, 14/08/2023

Bảo hiểm y tế là chi phí ngắn hạn, không xác định trước, không phụ thuộc vào thời gian đóng và mức đóng mà phụ thuộc vào mức độ bệnh tật và khả năng cung ứng dịch vụ y...

Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa

Thứ năm, 25/05/2023

Công nghiệp hóa được hiểu là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, lấy công nghiệp làm chủ...

Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

Thứ tư, 25/05/2022

Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước), quang hợp có ý nghĩa và vị trí quan trọng trong cuộc...

Trợ giảng là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Trợ giảng là người đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình giảng dạy bên cạnh các giảng viên chính, phó giáo sư và các giáo sư. Trợ giảng chưa được đóng vai trò chính trong việc giảng dạy mà chỉ đóng vai trò là người hỗ...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi