tư vấn phạm tội chưa đạt

Tư vấn phạm tội chưa đạt theo Bộ luật hình sự 2020

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm...Chi tiết