tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí

Tư Vấn Bảo Hiểm Xã Hội 2020 Chính Xác Theo Quy Định Pháp Luật

Các vấn đề về bảo hiểm xã hội liên quan chặt chẽ đến quyền lợi của những người lao động. Để có thể giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng bạn có thể nhờ các luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội miễn phí...Chi tiết

Hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ nghỉ dưỡng thai thế nào?

Do Công ty báo cắt bảo hiểm của tôi vào tháng 11 và 12 năm 2016 nên Công ty nói tôi phải làm hết tháng 3 hoặc tự đóng bảo hiểm 2 tháng mới được lãnh tiền bảo hiểm thai sản. Nếu tôi nghỉ từ tháng 1 và có giấy phép nghỉ dưỡng thai...Chi tiết

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ 2/2014 đến 6/2016 và nghỉ thai sản 6 tháng đến tháng 12/2016 tôi đi làm lại. Nhưng 4/2017 tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất...Chi tiết

Lao động nam nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bị chậm thì có được hưởng không?

Vợ tôi mới sinh được 3 tháng nhưng tôi chưa kịp làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Vậy bây giờ tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản được...Chi tiết

Hotline: 1900.6557