thuế giá trị gia tăng

thuế giá trị gia tăng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Những trường hợp được hoàn thuế 2021?

08/01/2021

Các công ty, doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cần nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc nhà nước trả lại số tiền nộp thuế giá trị gia tăng mà các đối tượng nộp thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trong...