nội dung

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nội dung của bản vẽ chi tiết là gì?

25/05/2022

Bản vẽ chi tiết là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi...

Nội dung nào dưới đây thể hiện yếu tố siêu hình?

25/05/2022

Siêu hình là phương pháp luận nhằm xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển. Phương pháp siêu hình còn giúp chúng ta nhận thức đối tượng ở trạng thái tĩnh tại; nếu có sự biến...

Nội dung là gì?

24/05/2022

Đối với quá trình vận động, phát triển của sự vật hiện tượng, nội dung có vai trò quyết định hình thức. Từ đó, nội dung bao giờ cũng là mặt đồng nhất, có khuynh hướng chủ đạo là biến đổi còn đối với hình thức là mặt tương đối bền vững, khuynh hướng chủ...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi