Luật Hoàng Phi Nhuận bút được tính dựa vào đâu?

Nhuận bút được tính dựa vào đâu?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi