Luật Hoàng Phi nhà nước

nhà nước

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu?

Thứ năm, 25/05/2023

Nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là bán đảo I-ta-ly, vùng đồng bằng màu mỡ ở thung lũng Pô và sông Ti-brơ thuận lợi cho việc trồng...

Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào vào nước ta?

Thứ tư, 25/05/2022

Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị vào việc đổi mới nền kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ...

Chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

Thứ năm, 25/05/2023

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai chức năng cơ bản là: chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công...

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?

Thứ tư, 25/05/2022

Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa: là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm...

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước của

Thứ tư, 25/05/2022

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước của...

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

Thứ tư, 25/05/2022

Trong bài viết này, luật Hoàng Phi sẽ phân tích nội dung Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp...

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây cần phải có sự tham gia của nhà nước?

Thứ tư, 25/05/2022

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây cần phải có sự tham gia của nhà nước? sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết...

Pháp luật là phương tiện để nhà nước thực hiện vai trò

Thứ tư, 25/05/2022

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích để trả lời câu hỏi: Pháp luật là phương tiện để nhà nước thực hiện vai...

Nhà nước là gì? Nguồn gốc nhà nước?

Thứ ba, 24/05/2022

Nhà nước pháp quyền mang đặc điểm là biểu hiện của chế độ dân chủ, tức là xây dựng nhà nước thực thi quyền dân chủ và bảo đảm quyền lực thuộc về nhân...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi