Luật Hoàng Phi miễn gọi nhập ngũ

miễn gọi nhập ngũ