Luật Hoàng Phi Mẫu thư thông báo trúng tuyển cần có những nội dung nào?

Mẫu thư thông báo trúng tuyển cần có những nội dung nào?