Trang chủ kế toán trưởng là gì

kế toán trưởng là gì

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Kế toán trưởng là chức danh hay chức vụ?

Thứ ba, 24/05/2022

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Theo quy định pháp luật hiện hành, để được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nhất...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi