Luật Hoàng Phi hồ sơ trả con dấu cho cơ quan công an như thế nào

hồ sơ trả con dấu cho cơ quan công an như thế nào