Luật Hoàng Phi Hành vi đánh bạc bị xử phạt như thế nào?

Hành vi đánh bạc bị xử phạt như thế nào?