Luật Hoàng Phi giáo trình

giáo trình

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Giáo trình Luật An sinh xã hội

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình Luật An sinh xã hội - Đại học Luật Hà Nội do TS Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên) và một sô giảng biên biên...

Giáo trình Luật môi trường

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình Luật môi trường - Trường Đại học Luật Hà Nội, do GS.TS. Lê Hồng Hạnh và PGS.TS. Vũ Thu Hạnh đồng chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà...

Giáo trình Luật Quốc tế

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình Luật Quốc tế - Đại học luật Hà Nội do TS. Lê Mai Anh làm chủ biên và một số giảng viên khác cùng biên...

Giáo trình kinh tế Vĩ Mô mới nhất

Thứ năm, 25/05/2023

Những năm gần đây môn Kinh tế Vĩ mô và môn Kinh tế Vi mô đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân kinh tế, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về giáo trình kinh tế vĩ...

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam mới nhất

Thứ năm, 25/05/2023

Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa cung cấp tri thức, sự kiện lịch sử, vừa nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ phương pháp luận và năng lực tư duy của người...

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế mới nhất

Thứ năm, 25/05/2023

Trong nội dung bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về Giáo trình Luật Thương mại quốc tế của Đại học luật Hà...

Giáo trình Triết học Mác Lê Nin

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên...

Giáo trình kinh tế chính trị Việt Nam

Thứ năm, 25/05/2023

Hội đồng biên soạn Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lê nin đã biên soạn và cho ra mắt cuốn giáo trình dành cho hệ đào tạo Đại học không chuyên lý luận chính trị với nội dung cơ bản, cập nhật, đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa kết quả nghiên cứu mới của khoa học...

Giáo trình xã hội học đại cương

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình xã hội học đại cương thuộc Học viện Hành chính quốc gia do PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển và một số giảng viên cùng biên...

Giáo trình luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình luật kinh tế - Học viện Tài chính do PGS.TS Lê Thị Thanh chủ biên cùng một số thầy cô giáo khác biên...

Giáo trình công pháp quốc tế

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình công pháp quốc tế - Trường đại học Luật Hà Nội do Tiến sĩ Lê Mai Anh và các giảng viên khác biên soạn....

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ năm, 25/05/2023

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số học viện, trường đại học biên...

Giới thiệu Giáo trình Xã hội học Pháp luật 2023

Thứ năm, 25/05/2023

Xã hội học pháp luật là một lĩnh vực khoa học lí thú, bổ ích, nhưng còn khá mới ở nước ta. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả giáo trình xã hội học pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội để bạn đọc tham khảo và đánh...

Giới thiệu giáo trình luật hành chính

Thứ tư, 25/05/2022

Luật hành chính là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Điều đó phải đòi hỏi không ngừng đổi mới...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi