Điều kiện chồng hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con là gì?

Cả hai vợ chồng đều là giáo viên đã tham gia bảo hiểm xã hội và khi người vợ sinh mổ thì chồng đã được nghỉ 7 ngày theo các quy định mới.Nhưng khi hồ sơ để lĩnh 2 tháng lương cơ sở thì cơ quan BHXH nói: nếu muốn hưởng 2 tháng lương cơ sở bị trừ tiền lương 7 ngày mà giáo viên đã nghỉ ở trên. Vậy cơ...