Trang chủ công chức

công chức

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Kiểm lâm là công chức hay viên chức?

Thứ ba, 07/06/2022

Công chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy...

Nhân viên bưu điện là công chức hay viên chức?

Thứ hai, 17/04/2023

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp...

Chuyên viên là công chức hay viên chức?

Thứ ba, 07/06/2022

Chuyên viên là ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giusp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp...

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Thứ ba, 25/04/2023

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức là mẫu 4a-BNV/2007 được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội...

Các hình thức kỷ luật công chức 2024

Thứ tư, 27/12/2023

Các hình thức kỷ luật công chức 2024 bao gồm Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của công chức...

Chuyển ngạch viên chức sang công chức như thế nào?

Thứ bẩy, 04/06/2022

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi: Chuyển ngạch viên chức sang công chức như thế...

Phân biệt cán bộ và công chức mới nhất 2024

Thứ năm, 28/12/2023

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ Ngân sách Nhà...

Viên chức là gì? Công chức là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Theo như quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 do Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành thì việc bỏ chế độ viên chức suốt đời đã được thi hành và chính thức có hiệu lực từ ngày...

Công chức là gì? Phân loại công chức?

Thứ tư, 25/05/2022

Cơ quan quản lý công chức là các cơ quan, tổ chức, các đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện việc giải quyết các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công...

Phân biệt công chức và viên chức?

Thứ tư, 25/05/2022

Công chức phải là người Việt Nam, trở thành công chức theo hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm và giữ chức danh theo nhiệm kỳ. Viên chức phải là công dân Việt Nam, trở thành viên chức thông qua hình thức tuyển dụng vào vị trí việc...

Buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật có thế phạm tội gì?

Thứ hai, 23/10/2023

Buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật có thể phạm tội Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật và bị xử phạt đến một năm...

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2024

Thứ tư, 03/01/2024

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2024 như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức như thế nào?

Thứ tư, 25/05/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức như thế...

Cán bộ, công chức là gì? Đặc điểm của cán bộ, công chức?

Thứ tư, 25/05/2022

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề: Cán bộ, công chức là gì? Đặc điểm của cán bộ, công...

Thẻ công chức, viên chức là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Thẻ công chức viên chức là gì? Thẻ công chức, viên chức được cấp cho những đối tượng nào?...Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có lời giải...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi