chữ ký số

chữ ký số

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chữ ký số là gì? Tác dụng của chữ ký số năm 2021?

31/12/2020

Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử, chữ ký này được tạo ra để mã hóa dữ liệu bằng một thông điệp và dùng mật mã không đối xứng, lúc này người có thông điệp theo dữ liệu sẽ khóa công khai chữ ký của người ký được xác định chính...