Cách Đăng ký bản quyền âm nhạc nhanh nhất

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng cách đăng ký bản quyền âm nhạc đối với tác phẩm của mình trước khi khách hàng đưa tác phẩm âm nhạc ra công chúng để sử dụng. Bản quyền tác phẩm âm nhạc là gì? Theo khái niệm thông thường, chúng ta có thể hiểu đơn giản...