Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy định về Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1120 Lượt xem

Quy định về Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động như thế nào?

Điều 126. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật. 

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn. 

Tư vấn về Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

Xóa kỷ luật được hiểu là việc người lao động đã chấp hành, thực hiện xong hình thức kỷ luật lao động. Kể từ thời điểm được xóa kỷ luật, người lao động không bị coi là có vi phạm kỷ luật nên nếu có tiếp tục có hành vi vi phạm kỷ luật cũng sẽ không bị coi là tái phạm. Bởi vậy nhìn vào thời hạn này, chúng ta cũng sẽ xác định được thời hạn phải chấp hành kỷ luật của người lao động đối với các hình thức kỷ luật.

Tùy theo tính chất, mức độ nặng nhẹ của các hình thức kỷ luật và thời hạn chấp hành kỷ luật cũng như xóa kỷ luật của người lao động là khác nhau: 3 tháng đối với hình thức khiển trách, 6 tháng đối với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương, 3 năm đối với hình thức cách chức. Hết thời hạn này, người lao động được xóa kỷ luật nếu trong thời gian này họ không tiếp tục có vi phạm nữa. Hết thời hạn này việc xóa kỷ luật là đương nhiên nên người sử dụng lao động không cần phải ra quyết định về việc xóa kỷ luật. 

Để khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật, BLLĐ còn quy định về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với người lao động có tiến bộ ở hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương. Tuy nhiên, để được xóa kỷ luật trước thời hạn người lao động cũng phải thực hiện việc chấp hành kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương được một thời gian nhất định, cụ thể là phải thực hiện được một nửa thời hạn kỷ luật tức là ít nhất phải thực hiện được 3 tháng. 

BLLĐ chỉ quy định việc giảm thời hạn kỷ luật đối với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương mà không quy định việc giảm thời hạn kỷ luật đối với hình thức khiển trách và cách chức. Điều này cũng là hợp lý bởi hình thức kéo dài thời hạn năng lượng ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động nên nếu người lao động có tiến bộ thì cần được giảm thời hạn kỷ luật. Đây cũng là biện pháp khuyến khích, động viên người lao động thực hiện, chấp hành tốt kỷ luật.

Hình thức kỷ luật khiển trách chỉ mang tính nhắc nhở, thời hạn chấp hành kỷ luật lại ngắn nên không cần thiết phải giảm thời hạn kỷ luật. Hình thức cách chức thường áp dụng với lỗi nặng, gắn liền với chức vụ nên cũng không đặt ra vấn đề giảm thời hạn kỷ luật.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi