Noip là gì?

Noip là từ viết tắt của cụm từ The National Office of Intellectual Property of Vietnam và được dịch sang tiếng Việt là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Noip là một trong những khái niệm quen thuộc đối với những cá nhân đã từng tìm hiểu về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ của Noip.

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Noip là gì?

Noip là gì?

Noip là từ viết tắt của cụm từ The National Office of Intellectual Property of Vietnam và được dịch sang tiếng Việt là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Ngoài việc chia sẻ Noip là gì? trên đây, chúng tôi tiếp tục gửi tới độc giả thông tin hữu ích liên quan đến Noip.

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Sở hữu trí tuệ:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về Sở hữu trí tuệ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ,  văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức lấy ý kiến các hội về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động Sở hữu trí tuệ.

– Tổ chức thực hiện việc xác lập quyền Sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Quản lý hoạt động đại diện Sở hữu công nghiệp và hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sáng kiến và đổi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin Sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ tra cứu, hướng dẫn tra cứu và sử dụng thông tin Sở hữu công nghiệp; công bố các thông tin liên quan đến quyền Sở hữu công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam; tổ chức việc cung ứng thông tin Sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý Nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh doanh.

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Sở hữu công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền Sở hữu công nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp; cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về Sở hữu công nghiệp.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phố biến, giáo dục, nâng cao kiến thực pháp luật về sở hữu trí tuệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ.

– Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền Sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh.

– Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp; tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về Sở hữu trí tuệ; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.

– Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ công về Sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về sở hữu công nghiệp; tổng hợp, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ và đảm bảo thống nhất quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Những đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ:

Bao gồm 17 đơn vị trực thuộc, bao gồm:

– Văn phòng Cục.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Phòng Tổ chức cán bộ.

– Phòng Đăng ký.

– Phòng Pháp chế và Chính sách.

– Phòng Hợp tác quốc tế.

– Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại.

– Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

– Trung tâm Thẩm định Sáng chế.

– Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

– Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu.

– Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế.

– Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ.

– Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp.

– Trung tâm Công nghệ thông tin.

– Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và hỗ trợ, tư vấn.

Các trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Cục sở hữu trí tuệ:

– Cục trưởng: Đinh Hữu Phí.

Phòng 210 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38584020; (024)38583069 (máy lẻ:1111).

Email: phidinhhuu@ipvietnam.gov.vn

– Phó Cục trưởng: Trần Lê Hồng.

Phòng 310 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35583536; (024) 38583069 (máy lẻ: 1332).

Email: pnson@ipvietnam.gov.vn

– Phó Cục trưởng: Trần lê Hồng.

Phòng 211 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38581116; (024) 38583069 (máy lẻ:1168).

Email: tranlehong@ipvietnam.gov.vn

– Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Bảy.

Phòng 208 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Điện thoại: (024)35588216 (máy lẻ 1201).

Emai: ng.vanbay@ipvietnam.gov.vn

Như vậy, noip là gì? đã được chúng tôi giải đáp qua bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã cung cấp tới quý bạn đọc một số thông tin liên quan tới Cục Sở hữu trí tuệ như chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị trực thuộc….

>>>>>> Tham khảo: Đăng ký nhãn hiệu

Đánh giá bài viết:

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT