Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Người lao động có phải đóng phí công đoàn hay không?

Người lao động có phải đóng phí công đoàn hay không?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 15:04)

Tôi làm việc cho một công ty, công ty tôi có công đoàn cơ sở hoạt động, tôi muốn hỏi tôi có phải đóng phí công đoàn hay không và mức đóng như thế nào?

Câu hỏi;

Tôi có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau: công ty tôi có Công đoàn cơ sở, hiện nay công đoàn hoạt động cần kinh phí, vậy kinh phí của công đoàn do công ty đóng hay do chúng tôi đóng? và mức đóng như thế nào? xin cảm ơn đã trả lời câu hỏi!

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến với chúng tôi, với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Người lao động có phải đóng phí công đoàn hay không?

Người lao động có phải đóng phí công đoàn hay không?

Người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức.. có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, do là một tổ chức chính trị – xã hội nên Công đoàn cũng cần kinh phí hoạt động, Luật Công đoàn năm 2012 đã có quy định về kinh phí hoạt động của Công đoàn như sau:

Điều 26. Tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.”

Như vậy, có thể thấy kinh phí công đoàn được tạo thành từ đoàn phí do đoàn viên công đoàn đóng và do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng và do Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần. Như vậy có thể nói khi bạn là đoàn việ công đoàn thì bạn sẽ có trách nhiệm đóng Đoàn phí theo quy định tại điều lệ, và công ty bạn cũng phải đóng góp khoản phí này.

Tóm lại, bạn vẫn phải thực hiện đóng Đoàn Phí công đoàn và mức đóng sẽ tùy thuộc vào Điều lệ của Công đoàn quy định. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.