Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Bảo hiểm y tế Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cùng cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Người ta thường nói trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vậy,  nhà nước luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của trẻ. Có thể, vì lý  do đó nên có sự khác biệt giữa mức hưởng bảo hiểm y tế của trẻ em với mức hưởng bảo hiểm y tế của người lớn. Vậy mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là bao nhiêu. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bảo hiểm y tế là gì và quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh dưới 6 tuổi được quy định như thế nào?

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như thế nào? Chắc hẳn ai cũng biết về khái niệm bảo hiểm y tế, khái niệm này được quy định cụ thể và sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 2 như sau: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Vậy trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm đối tượng nào khi tham gia bảo hiểm y tế?

Theo quy định tại điểm e khoản 3 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 , cụ thể sửa đổi bổ sung về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

[…] e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

Vậy trẻ em là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, vì thế cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh theo như quy định Luật Bảo hiểm y tế dù chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 3 điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi như sau

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

[…] d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi mới nhất

Vậy mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ra sao? Theo khoản 3 điều 3 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, mức hưởng bảo hiểm y tế là: “Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.”

Theo  điểm e khoản 3 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, trẻ em là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, theo khoản 1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Như vậy, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại khoản điểm e khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó mức hưởng của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là bao nhiêu?

Sau khi đã biết được mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi chắc hẳn chúng ta sẽ thắc mắc vậy trường hợp trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng có khác hay không?

Tại khoản 3 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định cụ thể như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3.Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

Vậy nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như sau:

+ Trái tuyến trung ương thì sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú;

+ Trái tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú

+ Trái tuyến huyện thì vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khi cấp cứu

Theo khoản 6 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khi cấp cứu như sau:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

6.Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cùng cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Vậy, nếu trẻ dưới 6 tuổi cần cấp cứu thì được đến khám, chữa bệnh ở bất kì cơ sở khám chữa bệnh nào và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và không giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên có điều cần lưu ý đối với các bậc phụ huynh khi đưa con đi khám là nếu đi khám bệnh, điều trị ngoại trú ở tuyến tỉnh và trung ương thì sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bên quỹ bảo hiểm y tế sẽ không hỗ trợ chi trả về trường hợp này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi  để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nghỉ trên 14 ngày có phải đóng BHYT không?

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng...

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất như thế nào?

Em bị mất thẻ bảo hiểm, vậy em có được cấp lại thẻ không? trình tự cấp lại như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp, em cảm...

Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2022 như thế nào?

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 19006557 tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế để khách hàng tham khảo. Trong trường hợp cần tư vấn về các vấn đề liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 để được tư vấn cụ thể, chi tiết, chính...

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2022

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM TRÁI TUYẾN 19006557 tư vấn về Mức đóng bảo hiểm y tế trái tuyến để khách hàng tham khảo. Trong trường hợp cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trái tuyến, khách hàng vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 để được tư...

Không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền ký giấy chuyển...

Khám ngoại trú trái tuyến có được hưởng BHYT?

Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công...

Khám bệnh vượt tuyến có được tính bảo hiểm không?

Dựa vào các quy định của pháp luật thì khám bệnh vượt tuyến vẫn có thể được tính bảo hiểm, tức là vẫn có thể được quỹ bảo hiểm chi trả, tuy nhiên mức chi trả còn tùy thuộc vào những trường hợp cụ...

Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ người tham gia toàn bộ hoặc phần nào đó chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đi đúng tuyến hay trái tuyến, những dịch vụ y tế, vật tư kỹ...

Tổng Đài Tư Vấn Bảo Hiểm Y Tế Miễn Phí Toàn Quốc

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế là số 19006557, khi có nhu cầu tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm y tế khách hàng vui lòng gọi tới số tổng đài để được hỗ trợ và tư...

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì?

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên....

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thua cá độ bóng đá không trả tiền có được không?

Người có hành vi thực hiện cá độ bóng đá sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo từng trường hợp cụ...

Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh không?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh...

Án treo có được đi làm ở tỉnh khác không?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt...

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt...

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Tài xỉu trong bóng đá là gì? Chơi tài xỉu có phải cá độ không?

Tài xỉu trong bóng đá là kiểu cá độ bóng đá phổ biến trong đó người chơi sẽ chọn một con số về thông số nhất định trong một trận bóng mà nhà cái đưa ra như tổng số bàn thắng, tổng số thẻ, tổng số quả ném biên….trong tài xỉu bóng đá, thì mọi người thường chơi Tài Xỉu trên tổng số bàn thắng của một trận...

Án treo có phải là tiền án không?

Người được hưởng án treo và chưa được xóa án tích thì vẫn xem là có tiền án, vì mặc dù không phải chấp hành hình phạt tù nhưng người hưởng án treo cũng đã bị tuyên án là phạm...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi