Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi quy định như thế nào?
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2377 Lượt xem

Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi quy định như thế nào?

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cùng cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Người ta thường nói trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vậy,  nhà nước luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của trẻ. Có thể, vì lý  do đó nên có sự khác biệt giữa mức hưởng bảo hiểm y tế của trẻ em với mức hưởng bảo hiểm y tế của người lớn. Vậy mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là bao nhiêu. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bảo hiểm y tế là gì và quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được quy định như thế nào?

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như thế nào? Chắc hẳn ai cũng biết về khái niệm bảo hiểm y tế, khái niệm này được quy định cụ thể và sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 2 như sau: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Trẻ dưới 6 tuổi thuộc nhóm đối tượng nào khi tham gia bảo hiểm y tế?

Theo quy định tại điểm e khoản 3 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 , cụ thể sửa đổi bổ sung về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

[…] e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

Vậy trẻ em là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, vì thế cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh theo như quy định Luật Bảo hiểm y tế dù chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 3 điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi như sau

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

[…] d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi mới nhất

Vậy mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ra sao? Theo khoản 3 điều 3 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, mức hưởng bảo hiểm y tế là: “Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.”

Theo  điểm e khoản 3 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, trẻ em là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, theo khoản 1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Như vậy, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại khoản điểm e khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó mức hưởng của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là bao nhiêu?

Sau khi đã biết được mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi chắc hẳn chúng ta sẽ thắc mắc vậy trường hợp trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng có khác hay không?

Tại khoản 3 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định cụ thể như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3.Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

Vậy nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như sau:

+ Trái tuyến trung ương thì sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú;

+ Trái tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú

+ Trái tuyến huyện thì vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khi cấp cứu

Theo khoản 6 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khi cấp cứu như sau:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

6.Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cùng cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Vậy, nếu trẻ dưới 6 tuổi cần cấp cứu thì được đến khám, chữa bệnh ở bất kì cơ sở khám chữa bệnh nào và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và không giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên có điều cần lưu ý đối với các bậc phụ huynh khi đưa con đi khám là nếu đi khám bệnh, điều trị ngoại trú ở tuyến tỉnh và trung ương thì sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bên quỹ bảo hiểm y tế sẽ không hỗ trợ chi trả về trường hợp này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi  để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi