Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế nào?

Hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hộ chiếu được cấp, quản lý theo quy định của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và các văn bản có liên quan. Vậy hộ chiếu trẻ em có giống hộ chiếu của người lớn? Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế nào?

Trẻ em bao nhiêu tuổi được làm hộ chiếu?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông) là tài sản của Nhà nước. Hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam.

Vì thế, mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu khi có đề nghị. Riêng trẻ em 14 tuổi có quyền lựa chọn cấp chung hộ chiếu cùng cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc cấp hộ chiếu riêng.

Thông tư 29/2016/TT-BCA quy định về thời hạn của hộ chiếu trẻ em như sau:

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm.

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 05 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

– Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ. Trong trường hợp này, hộ chiếu có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

– Trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung và hộ khẩu của cha hoặc mẹ; hộ chiếu được cấp tiêng thì có thời hạn 05 năm.

Thủ tục cấp hộ chiếu trẻ em

Trình tự thủ tục cấp hộ chiếu trẻ em như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi: đối với cấp lần đầu.

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

+ Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

+ Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: đối với các trường hợp đề nghị lần thứ hai trở đi

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Can bộ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị. 

Hồ sơ cấp hộ chiếu cho trẻ em

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu bao gồm:

Trẻ em làm hộ chiếu phổ thông có thể làm theo các trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên

Trường hợp này, hồ sơ xin cấp hộ chiếu của trẻ em như người lớn, bao gồm:

+ 01 tờ khai mẫu cấp hộ chiếu:

+ 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

+ Bản sao thẻ căn cước công dân. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Trường hợp 2: Trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu riêng

+ 01 tờ khai được Công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh. Tờ khai do cha, mẹ khai ký, ghi rõ họ tên và nộp thay trẻ em.

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền mầu trắng.

+ 02 bản sao giấy khai sinh của trẻ em.

+ Nếu cha, mẹ đẻ không thể trực tiếp nộp hồ sơ thì cha mẹ nuôi, người đỡ đầu, người nuôi dưỡng (có quyết định công nhận con nuôi hoặc giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu, nuôi dưỡng hợp pháp, người giám hộ) ký tờ khai và nộp thay trẻ em.

Trường hợp 3: Trẻ em dưới 9 tuổi cấp hộ chiếu chung với hộ chiếu của cha mẹ

+ Tờ khai của cha, mẹ có thông tin và dán ảnh trẻ em đi kèm tại mục 15 và phải được Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh của con.

+ 02 ảnh cha, mẹ cỡ 4×6 cm, 2 ảnh trẻ em cỡ 3×4 cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền mầu trắng.

+ 02 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đi kèm.

Như vậy, đối với trẻ em dưới 14 tuổi, tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phải được chuẩn bị từ trước, có dán ảnh và quan trọng nhất là phải có sự xác nhận của công an, xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 1. Họ và tên (chữ in hoa).…………………………………………………………………………………………………… 2. Nam Nữ 
 1. Sinh ngày………….tháng…………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………………………………………………….
 2. Giấy CMND/thẻ CCCD số (2) ………………………………………Ngày cấp…./…./…….. Nơi cấp……………………..
 3. Dân tộc………………………….6. Tôn giáo. ……………………………..7. Số điện thoại………………………………………………
 4. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)…………………………………………………………………………………………………………             ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nghề nghiệp ………………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Cha: họ và tên ………………………………………………………………………………..sinh ngày ………../…………/……………….

      Mẹ: họ và tên …………………………………………………………………………………sinh ngày………../…………/………………..

      Vợ /chồng: họ và tên……………………………………………………………………….sinh ngày………../…………/………………..

Ảnh

mới chụp,

mặt nhìn thẳng,

đầu để trần,

phông nền trắng

cỡ 3×4 cm

(1)

 

 

 

 1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số…………………………………..cấp ngày…………/…………/………………..
 2. Nội dung đề nghị(3)……………………………………………………………………………………………………
 3. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):………………………………………..

            Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam    Nữ   

      Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………………………………

      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Xác nhận của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn(4) hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                                        

Làm tại………………ngày…… tháng….. năm………….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tải (Download) Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Trên đây là nội dung bài viết mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022, mọi thắc mắc có liên quan đến thủ tục cấp hộ chiếu nói chung và cấp hộ chiếu cho trẻ em, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh