Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng mới nhất 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 6501 Lượt xem

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng mới nhất 2024

Trong doanh nghiệp thường người đảm nhận việc theo dõi công nợ trong công ty gọi là kế toán công nợ. Có hai loại công nợ chính đó là công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Đối với mỗi doanh nghiệp, việc theo dõi công nợ là việc cần thiết và vô cùng quan trọng. Thông báo công nợ hay chính là việc nhắc nợ, đòi nợ là cách thức đảm bảo lợi ích của tổ chức/cá nhân đối với đối tác. Nhằm mục đích thông báo cho đối tác biết và thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn. Mặc dù là việc khá quen thuộc ở doanh nghiệp nhưng không phải ai cũng biết cách làm thông báo công nợ sao cho hợp lý.

Chính vì vậy bài viết sau đây sẽ đưa tới Quý khách hàng mẫu thông báo công nợ cho khách hàng. Nếu đang tìm kiếm mẫu thông báo này, Quý khách hàng đừng bở lỡ bài viết dưới đây.

Công nợ là gì?

Công nợ là số tiền còn nợ lại sang kỳ sau của doanh nghiệp khi phát sinh thanh toán với một cá nhân hoặc tổ chức đối tác khác trong quá trình mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Trong doanh nghiệp thường người đảm nhận việc theo dõi công nợ trong công ty gọi là kế toán công nợ. Có hai loại công nợ chính đó là công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Đối với công nợ phải thu khách hàng đây là các khoản tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền ngay. Chính vì vậy, công việc của kế toán công nợ là phải theo dõi từng đối tượng cụ thể trong khoản mục này một cách riêng biệt và phải phân loại đối tượng ra thành các nhóm để kiểm soát công nợ hiệu quả.

Còn công nợ phải trả được bao gồm tất cả các khoản mà doanh nghiệp phải trả cho bên cung cấp vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ,… cái mà trước đó doanh nghiệp chưa thanh toán tiền. Tương tự như công nợ phải thu, kế toán công nợ cần phải theo dõi từng nhóm đối tượng công nợ phải trả để quản lý hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán công nợ còn phải theo dõi các khoản công nợ phải thu khác như: thu hộ nội bộ, tạm ứng, thu tiền bồi thường… và các khoản công nợ phải trả khác như phải trả nội bộ, trả lương và trợ cấp cho nhân viên, khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Phần tiếp theo của bài viết sẽ đề cập tới mẫu thông báo công nợ cho khách hàng.

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

Mẫu 1:

Trước khi đề cập tới một mẫu thông báo công nợ hoàn chỉnh cho khách hàng thì có thể hiểu:

Mẫu thông báo công nợ là một văn bản của cơ quan hay tổ chức soạn thảo, ban hành nhằm thông báo cho một cơ quan tổ chức khác số công nợ (phải thu hoặc phải trả). Trên thực tế có rất nhiều các trường hợp đối tác trễ thanh toán theo như hợp đồng. Khi đó, việc nhắc nhở đối tác về công nợ là điều khá tế nhị nên cần có những ngôn từ tế nhị, phù hợp để vừa đạt được mục đích vừa không làm mất lòng đối tác.

Dưới đây là mẫu thông báo công nợ cho khách hàng mà Quý vị có thể tham khảo. Khi soạn thảo báo cáo công nợ cho khách hàng thì quý độc giả có thể tham khảo mẫu theo nội dung sau đây.

Tải (download) mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi: ……

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Ngày … chúng tôi đã nhận được biên bản nhận hàng hóa và nghiệm thu hàng hóa của Quý công ty. Ngày… chúng tôi đã gửi hóa đơn giá trị gia tăng của số hàng hóa nêu trên cho Quý Công ty. Tuy nhiên đến nay đã quá … theo điều khoản thanh toán nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ Quý Công ty.

Công ty … thông báo cho Công ty … được biết về công nợ kỳ … năm….. kèm văn bản chi tiết sau đây:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

(Kỳ…. năm…..)

NgàySố chứng từNội dung diễn giảiSố tiềnSố dưGhi chú hạn nợ

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý Công tythanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty……

Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Như vậy, mẫu thông báo công nợ cho khách hàng cũng phải được thể hiện rõ ràng và chỉn chu cả về hình thức lẫn nội dung. Bạn có thể căn cứ theo từng công ty và yêu cầu riêng mà xây dựng thông báo cho phù hợp dựa trên mẫu trên.

Mẫu thông báo nhắc nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—– oOo —–

….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…

THÔNG BÁO NHẮC NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà …………

CMND số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./20…. ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ….. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông … thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông…. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung của mẫu thông báo công nợ cho khách hàng?

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng bao gồm các nội dung sau:

Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ; thời gian địa điểm lập thông báo;

Sau đó đến tên thông báo về việc gì đó;

Căn cứ pháp lý.

Nêu chủ thể của hợp đồng đã ký kết

Nội dung phải thể hiện rõ bên làm thông báo đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng, đã xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ, tài liệu cần thiết cho bên kia.

Bảng chốt công nợ, tố tiền cần thanh toán;

Thông tin người nhận thanh toán

Ký tên.

Một số lưu ý khi soạn mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

Về mặt nội dung, một giấy thông báo công nợ phải đảm bảo các mục cơ bản như: Ngày tháng năm chi tiết của từng khoản nợ; Số hóa đơn chi tiết đối với từng khoản nợ; Số tiền chi tiết của từng khoản nợ; Tổng số tiền mà khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán; Hình thức thanh toán; Thời hạn thanh toán cuối cùng là ngày nào? Nếu thanh toán chậm sẽ phạt như thế nào (nếu cần); Chữ ký xác nhận của cả 2 bên.

Bản chất của thông báo công nợ đến khách hàng không dùng để uy hiếp hay sử dụng như mệnh lệnh, vì thế ngôn ngữ được sử dụng không nên mang tính chất thể hiện uy quyền. Nên chọn lọc các từ ngữ nhẹ nhàng, tế nhị, mang tính trang trọng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi