Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Trong hồ sơ xin việc hầu như các cơ quan, doanh nghiệp sẽ yêu cầu phải có sơ yếu lý lịch tự thuật ngoài các giấy tờ các yêu cầu theo quy định. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ đưa ra Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là tờ khai tất cả những thông tin liên quan đến bản thân ứng viên như: Thông tin cá nhân, thông tin về thân nhân trong gia đình của người đó (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em…).

Thông thường với bản viết tay, sẽ có một mẫu có sẵn, nên bạn chỉ cần điền thông tin vào mẫu có sẵn và đem nộp khi được yêu cầu.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc. Khi tiến hành một số thủ tục hành chính, đôi khi cũng phải mang theo sơ yếu lý lịch bên người.

Trước khi tìm hiểu về Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 cần hiểu được khái niệm sơ yếu lý lịch tự thuật như đã giải thích ở trên.

Nội dung sơ yếu lý lịch tự thuật

Một Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 đầy đủ sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

– Ảnh 4×6;

– Thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, số CMND/CCCD, dân tộc,…

– Thành phần bản thân hiện nay: Trình độ văn hóa, chuyên môn, ngày kết nạp Đảng, tình trạng sức khỏe, cấp bậc, lương,…

– Hoàn cảnh gia đình: Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ/ chồng, anh chị em ruột,…

– Quá trình học tập của bản thân: làm công tác gì? Ở đâu và giữ chức vụ gì?;

– Khen thưởng – kỷ luật;

– Lời cam đoan;

– Chữ ký và xác nhận đóng dấu của địa phương.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Khi được yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch thì Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 được rất nhiều người quan tâm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ………………………………………………………………………….Nam, nữ:………….

Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….Nơi cấp:……….

Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………..

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động…………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số hiệu (3):…………………………….

Ký hiệu (4):…………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:…………………………

Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại (5):……………………………………………..

Nguyên quán (6):……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):…………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại (8) …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo:……………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………………………………………………

Trình độ văn hoá (11):………………………………. Ngoại ngữ (12):…………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….Loại hình đào tạo:…………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm…………………………….

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm……………………………………..

Nơi kết nạp:……………………………………………………………………………………………………..

Tình hình sức khoẻ (13): ………………….Cao……………………… Cân nặng:……………. kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):………………………………………………………..

Cấp bậc (15):…………………………………………… Lương chính hiện nay (16):…………..

Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………..

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng:…………………………………………………. Tuổi:………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc (23):…………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (24):……………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm
đến tháng năm
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):………………………………………………………………………………………………..

Kỷ luật (27):………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

Tải download Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất

Hướng dẫn cách ghi sơ yếu lý lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch được lập dưới hai hình thức là viết tay và đánh máy. Về các thông tin và cách trình bày thì dù lập ra dưới hình thức nào cũng đều tương tự nhau.

– Sơ yếu lý lịch viết tay:

Có thể mua các mẫu sơ yếu lý lịch tại các hiệu sách hoặc hàng photo có sẵn, hãy đảm bảo chữ viết rõ ràng, dễ đọc, những tên người sẽ được viết in hoa. Tuyệt đối không nên gạch xóa, nếu viết sai, bạn cần thay tờ khai khác.

– Sơ yếu lý lịch đánh máy:

Đối với sơ yếu lý lịch đánh máy nếu muốn có thể sửa chữa được do đó nên sử dụng sơ yếu lý lịch đánh máy.

Ngoài Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 thì cần lưu ý cách ghi sơ yếu lý lịch như sau:

– Điền đầy đủ thông tin cá nhân của người viết sơ yếu lý lịch như: Họ và tên; giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Số CMND/CCCD nơi cấp ngày tháng năm cấp;

+ Số điện thoại liên hệ, khi cần báo tin cho ai, ở đâu, nguyên quán, nơi đăng ký thường trú hiện nay, nơi ở hiện tại, dân tộc, tôn giáo, thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất,

+ Thành phần bản thân hiện nay, trình độ văn hóa, ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, loại hình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, ngày kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam nơi kết nạp;

Ngày vào Đoàn TNHSHCM, nơi kết nạp, tình hình sức khỏe, nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn, cấp bậc, lương chính hiện nay

– Mục hoàn cảnh gia đình:

+ Ghi đầy đủ thông tin họ tên bố, mẹ, tuổi, nghề nghiệp, trước Cách mạng tháng 8 làm gì ở đâu.

+ Ghi đầy đủ thông tin về anh chị em ruột

– Khen thưởng, kỷ luật

– Cuối cùng là người khai ký tên và xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh