Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hợp đồng - Nghiệm thu – Thanh lý Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh toán,…

Để hỗ trợ Quý độc giả trong việc thu hồi nợ từ người vay, người mua, người thuê tài sản, chúng tôi thực hiện bài viết về Mẫu giấy đòi nợ cá nhân. Quý vị đang cần soạn ăn bản này đừng bỏ qua những chia sẻ dưới đây:

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là gì?

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định theo Điều 463 Bộ luật dân sự.

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh toán,…

Khi nào cần soạn Mẫu giấy đòi nợ cá nhân?

Như đã đề cập trên đây, mẫu giấy đòi nợ cá nhân nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ trong hợp đồng vay tài sản. Khi bên vay thanh toán không đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho vay hoặc cá nhân/ tổ chức được bên cho vay ủy quyền có thể thực hiện soạn giấy đòi nợ cá nhân này.

Quý vị lưu ý về nghĩa vụ trả nợ của bên vay theo Điều 466 Bộ luật dân sự hiện hành như sau:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, nợ trong hợp đồng vay tài sản có thể là tiền gốc hoặc tiền lãi và cả tiền gốc và tiền lãi. Khi bên vay cá nhân chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ, bên cho vay yêu cầu bên vay thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng giấy đòi nợ cá nhân.

Ngoài ra, trong một số loại hợp đồng, bên có nghĩa vụ thanh toán tiền không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán của mình, bên có quyền cũng có thể soạn văn bản theo mẫu này.

Nội dung Mẫu giấy đòi nợ cá nhân

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân thường có những nội dung dưới đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên văn bản: Thông báo đòi nợ, Đơn đề nghị thanh toán, Công văn đòi nợ…

– Kính gửi: Ông/ bà…. (người vay, nợ)

– Thông tin nhân thân của người vay: số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, hộ chiếu và nơi cấp, ngày cấp tương ứng, nơi cư trú.

– Yêu cầu thanh toán: căn cứ hợp đồng, số tiền thanh toán, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán…

– Người làm văn bản: ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân

Quý vị có thể tham khảo Mẫu giấy đòi nợ cá nhân dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……………….….., ngày ………tháng …………năm 20…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà ………………………………………………

CMTND số: …………….. do Công an thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …, đường …….., Quận/ Huyện ……………………., Thành phố/ Tỉnh………………

Thực hiện theo hợp đồng vay tài sản ngày …./…./20…. ký giữa Ông/Bà …… và tôi, tôi đã cho vay và giao số tiền vay theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về nội dung này.

Theo điều khoản thanh toán (Điều……) thì bên vay phải thanh toán cho bên cho vay muộn nhất vào ngày…………………. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên vay là Ông/ Bà ………… vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng vay đã ký kết

Vậy tôi kính đề nghị Ông/Bà ……………. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/Bà ……………. không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật để buộc Ông/Bà ………….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông/Bà………………….

Bên cho vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy đòi nợ cá nhân

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Mẫu giấy đòi nợ cá nhân, trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin có liên quan, Quý độc giả có thể liên hệ chúng tôi qua Tổng đài tư vấn 1900 6557 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu hợp đồng sang nhượng quán cafe

Quý vị cần lưu ý, đọc kỹ và hiểu được hết tất cả các điều khoản có trong bản hợp đồng như thông tin cá nhân của hai bên, thời gian chuyển nhượng, mức giá và các tài sản, đảm bảo trong hợp đồng đã có đầy đủ các điều khoản cần...

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Đại diện theo ủy quyền là việc một bên (bên được đại diện) thực hiện ủy quyền cho một bên khác (bên đại diện) được tiến hành xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Nội dung ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của người đại diện và người được đại diện phải được ghi trong văn bản ủy...

Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà là văn bản được soạn thảo nhằm thông báo cho bên thuê nhà hoặc bên cho thuê nhà biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thuê theo thỏa...

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất các điều khoản trong hợp đồng về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa...

Hợp đồng liên doanh là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh 2022 mới nhất

Hợp đồng liên doanh là một loại hợp đồng mà trong đó các bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức là thành lập một công ty mới hoàn toàn do các bên đồng thời làm chủ sở...

Hợp đồng ngoại thương là gì? Mẫu hợp đồng ngoại thương 2022

Hợp đồng ngoại thương là một loại hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên bao gồm bên mua và bên bán ở các nước khác nhau, trong đó thể hiện nội dung cơ bản về việc bên mua chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho bên còn lại và bên còn lại có nghĩa cụ cung cấp hàng hóa cùng các chứng từ đi kèm cho bên...

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà 2022

Nếu bạn đang cần tìm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây để tìm hiểu về biểu mẫu này ngay...

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 01 ngày theo quy định của luật lao động. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 như thế...

Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2022

Bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh là biểu mẫu được viết khi học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường hay đơn giản là để tự kiểm điểm lại những hành vi vi phạm mà mình đã làm trong một khoảng thời gian nhất định để có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm cho những lần...

Mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ 2022

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ là biểu mẫu được lập ra để báo cáo kết quả đánh giá thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua từ đó thấy được các ưu, nhược điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hướng đến cam kết hoàn thiện hay điều chỉnh hiệu quả trong tương...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Để được cấp giấy chứng nhận theo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cần thực hiện nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện) nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe là mẫu số 09/58 và mẫu 09A/58 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công...

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh thể hiện các vấn đề liên quan đến việc ủy quyền cá nhân, tổ chức, đơn vị thay mặt chủ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Mẫu giấy gồm các nội dung thỏa thuận giữa hai...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời là mẫu văn bản cơ quan có thẩm quyền cấp khi cá nhân, cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tạm thời phương tiện giao...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi