Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Mẫu Đơn (tờ khai) đăng ký Bản quyền tác giả như thế nào?
  • Thứ sáu, 26/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 2067 Lượt xem

Mẫu Đơn (tờ khai) đăng ký Bản quyền tác giả như thế nào?

Mặc dù việc đăng ký bản tác giả là không bắt buộc nhưng để tránh xảy ra các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả thì tổ chức, cá nhân nên đăng ký quyền tác giả đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Việc đăng ký bản quyền tác giả không khó, tuy nhiên để có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký không phải là dễ dàng. Nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về hồ sơ, giấy tờ đăng ký bản quyền tác giả sao cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Nhận thức được những khó khăn, vướng mắc của Quý độc giả, trong bài viết này Luật Hoàng Phi hướng dẫn hồ sơ, giấy tờ, mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành khi đăng ký bản quyền.

mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?

Để đăng ký bản quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan (theo mẫu) do chính tác giả ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;

b) 02 bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản điện tử) hoặc 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

c) Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 38 của Nghị định này;

d) Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền:

Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

g) Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn (tờ khai) đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi:    Cục Bản quyền Tác giả

1. Người nộp tờ khai

Tên cá nhân: NGUYỄN ………………..

Là: Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

Sinh ngày: 28 tháng 08 năm ………………..

Số Chứng minh nhân dân: 2……. –  Ngày cấp: ………… – Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  ……………………………………………….

Số điện thoại:                                Email:

Nộp Tờ khai Đăng ký quyền tác giả cho tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

  1. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:   ĐẠI THUYẾT

Loại hình:                Tác phẩm viết

Ngày hoàn thành tác phẩm: 27/10/2022

Ngày công bố:           chưa công bố

Hình thức công bố:   ……………………………………………………………………

Nơi công bố :            ……………………………………………………………………

Nội dung chính của tác phẩm:

Tác phẩm viết “…………………” dài 429 trang, là câu chuyện hư cấu, kể về Nam Môn Đế Hương Viễn Châu, một Vị Cổ Thần đã xuất hiện từ thuở Thiên Địa còn chưa phân định. Vì Hậu Thần thất lạc của mình, Vị Cổ Thần này sẵn sàng đánh đổi, hy sinh mọi thứ. Trong ba thân phận khác nhau, cuối cùng Ngài cũng tìm thấy thần hồn đã chuyển kiếp của con trai mình sau hai vạn năm xa cách. Bởi không muốn làm trái thiên điều thể hiện thuật pháp, thần thông trước mặt phàm nhân, Nam Môn Cổ Thần đã chọn cách thiên điển qua một xác phàm nam nhân vô cùng bình phàm. Sau đó, dùng chính tấm lòng mẫu từ thương con vô bờ bến, Ngài từng chút một tiếp cận, dạy dỗ con trẻ để Vị Hậu Thần này có niềm tin làm lại cuộc đời mới, lẫn quay đầu biết tin tưởng vào Thần Phật, nhân quả, thiện duyên. Tác phẩm viết “Đại Thuyết” do chính tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………

Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:……………..

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:…………………………………………………………

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:……………………………………………………………………………………………….

4. Tác giả

Họ và tên:     NGUYỄN ……………..                          Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh:    28/08/………………

Số CMND:     ……………………-  Ngày cấp: …………….. – Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:         ……………………………………….

Bút danh:      …………………………….

5. Chủ sở hữu quyền tác giả

Họ và tên:     NGUYỄN …………………..                         Quốc tịch: Việt Nam

Bút danh:      V……………..

Ngày sinh:    28/08/……………

Số CMND:     ………………. –  Ngày cấp: ………… – Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:         ………………………………………………

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: Tác giả tự đầu tư kinh phí sáng tạo.

6. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp: ………………………………………………..
Cấp ngày: ………………………………………………………………………………………………………….
Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………………
Loại hình: ………………………………………………………………………………………………………….
Tác giả:…………………………………………………….. Quốc tịch: …………………………..
Chủ sở hữu: ……………………………………………………..     Quốc tịch: ………………………….
Số Đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận: ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Nơi nhận:

–        nt;

–        lưu VP- IP

 

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2023

Người nộp đơn

Một số lưu ý về mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả theo mẫu số 01 được ban hành kèm theo thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định về các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn trong việc ghi mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả, nhận thấy vấn đề này Luật Hoàng Phi đưa ra một số lưu ý để hoàn thiện đơn đăng ký bản quyền tác giả như sau:

– Ghi rõ người nộp tờ khai thuộc đối tượng nào: là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

– Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình đăng ký nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ;

– Ghi rõ hình thức phát hành bản sao của tác phẩm như xuất bản hoặc ghi âm, ghi hình…

– Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc là trường hợp cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc là người thừa kế…

mau-don-dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Luật Hoàng Phi

Cá nhân, tổ chức muốn muốn tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả uy tín- chất lượng, Luật Hoàng Phi sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với nhiều năm hoạt động và với đội ngũ chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm nên có đầy đủ tư cách và năng lực đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký bản quyền của khách hàng. Với dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu của công ty chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ:

– Tư vấn miễn phí, cụ thể về các bước chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký;

– Tiến hành soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ đăng ký;

– Trực tiếp nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết và thông báo toàn bộ quá trình đến khách hàng;

– Giải quyết những yêu cầu, thư phúc đáp của Cục bản quyền tác giả trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

– Nhận kết quả và trực tiếp trao kết quả đến Quý khách hàng.

Mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả, Quý khách hàng có thể liên hệ tới Luật Hoàng Phi qua:

– Hotline: 0961 981 886 – 0981 378 999;

– Email: lienhe@luathoangphi.vn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi