Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Giấy phép Mẫu đề án mạng xã hội trực tuyến

Mẫu đề án mạng xã hội trực tuyến

Luật Hoàng Phi tư vấn và cung cấp mẫu đề án mạng xã hội trực tuyến để khách hàng tham khảo khi tiến hành xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến.

 

MẪU ĐỀ ÁN MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

Mẫu đề án mạng xã hội trực tuyến

CÔNG TY ………….

———

Số: 02/2015/MXH-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

                   

  Hà Nội, ngày …….. tháng …….năm 2015

 

PHẦN 1. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MẠNG

XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

 

* Thông tin đề án:

– Tên đề án: …………………………..

– Công ty xây dựng: …………………………………

– Mục đích: ………………………….

– Đối tượng phục vụ: ………………………..

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY.

……………………………………….

II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC MẠNG XÃ HỘI …………….

……………………………………………………………

III. LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

……………………

Dịch vụ ………………..
Diễn đàn (forum) ……………………….
Các hình thức dịch vụ tương tự khác …………………………….

 

IV.  PHẠM VI THÔNG TIN TRAO ĐỔI

……………………………………………………………..

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRAO ĐỔI

1. Danh mục các loại hình dịch vụ:

………………………………..

2. Chức năng chi tiết của các dịch vụ

Trang chủ

……………

………………

VI. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

………………………………………………..

 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ NỘI DUNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật

Trình độ

Hình thức đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung

…………………………..

3. Sơ đồ tổ chức nhân sự

…………………………………………..

VII. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỸ THUẬT

………………………………………

VIII. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN

………………………………………….

IX. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

……………………………………..

X. TÊN MIỀN

……………………………………

XI. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾT NỐI INTERNET

………………………………………

XII. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

………………………….

CÔNG TY …………………..

 

 

PHẦN 2: BẢN IN TRANG CHỦ VÀ CÁC TRANG CHUYÊN MỤC

Có thể mọi người cũng sẽ quan tâm đến giấy phép mạng xã hội

Đánh giá bài viết:

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT