Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thuế - Kế Toán Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn

Công văn giải trình mất hóa đơn là văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về các vấn đề liên quan đến việc mất hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện việc phát hành hóa đơn để nhằm sử dụng cho mục đích bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi sai sót làm mất hóa hơn. Theo quy định của pháp luật, khi làm mất hóa đơn, doanh nghiệp buộc phải viết công văn gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho Quý bạn đọc Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công văn giải trình mất hóa đơn là gì?

Trước tiên để hiểu được định nghĩa về Công văn giải trình mất hóa đơn cũng như Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn thì cần tìm hiểu một chút về khái niệm hóa đơn.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Công văn giải trình mất hóa đơn là văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về các vấn đề liên quan đến việc mất hóa đơn.

Bao gồm: Những hóa đơn bị mất là những hóa đơn nào, lý do bị mất, … để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết, và tiến thành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, nhàm đảm bảo quyền và lợi ích tối ưu của chính doanh nghiệp đó.

Quy định của pháp luật về việc mất hóa đơn

Thứ nhất: Về vấn đề xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn.

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

Thứ hai: Về việc xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của doanh nghiệp

Pháp luật quy định từng mức phạt khác nhau tùy vào mức độ nặng nhẹ của từng hành vi vi phạm. Cụ thể:

– Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi: Làm mất hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;Làm mất hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Làm mất  hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; Làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ trừ các trường hợp đã được liệt kê ở trên.

Hướng dẫn soạn thảo Công văn giải trình mất hóa đơn

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn về mặt hình thức cũng tương tự như một văn bản hành chính thông dụng, cho nên nó cũng cần phải đáp ứng được một số tiêu chí của văn bản hành chính thông dụng. Ngoài ra, nó còn phải cung cấp thêm một số vấn đề sau. Cụ thể:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm và ngày tháng viết công văn.

– Thông tin về tổ chức, cá nhân làm mất hóa đơn, Bao gồm: tên và mã số thuế, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó.

– Nội dung giải trình. Tại nội dung này, Quý bạn đọc cần ghi cụ thể, chi tiết những hóa đơn nào đã bị mất theo mẫu chúng tôi đã viết ở dưới;

– Lý do mất hóa đơn;

– Cam kết của người viết công văn;

– Cuối cùng là chữ ký của người có thẩm quyền ký vào công văn.

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng……năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH MẤT HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất hóa đơn:……………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Giải trình về việc mất hóa đơn, như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng Liên hóa đơn Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lý do mất hoá đơn: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Nay đơn vị báo cáo với………………………………………………………………………

Để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng. Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế tực tiếp quản lý;

– Lưu VP./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký đòng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn mà Chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc áp dụng trên thực tế. Nếu vẫn còn nhiều tắc mắc hoặc biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh