Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu biên bản xác nhận công nợ chi tiết năm 2023
  • Thứ ba, 25/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 4537 Lượt xem

Mẫu biên bản xác nhận công nợ chi tiết năm 2023

Để hỗ trợ Quý độc giả soạn thảo biên bản xác nhận công nợ đúng chuẩn, chúng tôi thực hiện bài viết, chia sẻ về Mẫu biên bản xác nhận công nợ.

Để đem đến cho Quý độc giả những thông tin hữu ích về Mẫu biên bản xác nhận công nợ, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Mẫu biên bản xác nhận công nợ là gì?

Mẫu biên bản xác nhận công nợ là mẫu văn bản nhằm xác nhận, ghi nhận lại số công nợ. Trong hoạt động của doanh nghiệp, công nợ được hiểu là những khoản tiền chưa thanh toán phát sinh từ hoạt động mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

Có thể chia công nợ trong doanh nghiệp thành 02 loại:

– Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền;

– Công nợ phải trả: bao gồm khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ…mà doanh nghiệp chưa thanh toán tiền.

Trong đời sống xã hội, công nợ được hiểu là những khoản vay, mượn các bên chưa thanh toán với nhau.

Khi nào soạn biên bản xác nhận công nợ?

Khi cần xác nhận lại chính xác những khoản nợ giữa doanh nghiệp với các đối tác, giữa cá nhân với cá nhân thì 02 bên lập Biên bản xác nhận công nợ sau khi đối chiếu các khoản nợ với nhau.

Nội dung biên bản xác nhận công nợ

Mẫu biên bản xác nhận công nợ thường có các nội dung cơ bản như sau:

– Phần mở đâu:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

+ Tên văn bản: BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

+ Căn cứ lập biên bản xác nhận công nợ (biên bản giao nhận hàng hóa; thỏa thuận giữa các bên;…)

– Phần nội dung:

+ Địa điểm, ngày, tháng, năm lập biên bản

+ Thông tin các bên có nợ, cho nợ (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp (nếu là cá nhân), số giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND, CCCS, Hộ chiếu),…)

+ Xác nhận số nợ, đi kèm giấy tờ, chứng từ,….

+ Các nội dung, thỏa thuận khác trong trường hợp cụ thể

– Phần kết thúc:

+ Xác nhận số biên bản, giá trị biên bản được lập

+ Các bên ký, ghi rõ họ tên

Tham khảo Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Quý vị có thể tham khảo một số Mẫu biên bản xác nhận công nợ dưới đây:

+ Mẫu biên bản xác nhận công nợ của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại địa chỉ ……………………..…., chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về công nợ, cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:………………

Số tiền bên A đã thanh toán: ……………………….. đồng

Tính đến ngày… tháng … năm … bên A còn nợ bên B số tiền là: ……………………..đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

 

 

Bên B

 

 

Tải (Download) Mẫu biên bản xác nhận công nợ của công ty

 

+ Mẫu biên bản xác nhận công nợ của cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……….., chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Ông……………………………………………

Số CMND:…..

Điện thoại:…

Email:…..

Chỗ ở hiện nay:….

2. BÊN B: Ông.…………………………………………

Số CMND:……………………….

Điện thoại:…………………………

Email:……………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày … tháng… năm… Bên B nợ Bên A tổng số tiền là:………….VNĐ (bằng chữ:…………….), trong đó:

– Nợ gốc:……..…. VNĐ;

– Lãi: ……………… VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B có thể hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau khi Bên A thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết thanh toán cả nợ gốc và lãi trước ngày… tháng… năm…

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.
 

Bên A

Bên B

Tải (Download) Mẫu biên bản xác nhận công nợ của cá nhân

 

Lưu ý khi soạn Mẫu biên bản xác nhận công nợ

– Biên bản xác nhận công nợ không phải là một phần trong giấy vay nợ hay phụ lục của Hợp đồng kinh tế nhưng lại có giá trị pháp lý tương đương. Đây là một căn cứ quan trọng để các bên thống nhất với nhau về khoản tiền nợ, thời gian trả nợ, lãi suất chậm trả và các vấn đề khác;

– Vì là Biên bản liên quan đến tiền và các nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân vì thế các thông tin của doanh nghiệp như mã số thuế, địa chỉ, hay thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân phải được điền đầy đủ, chi tiết;

– Nên thỏa thuận cả về vấn đề thời hạn thanh toán (thay vì chỉ xác nhận số tiền còn nợ), lãi chậm trả, giải quyết khi chậm trả…

– Người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu đầy đủ lên Biên bản đối với công ty; cá nhân thì phải ký tên hoặc điềm chỉ để đảm bảo giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận công nợ.

Mẫu biên bản xác nhận là gì?

Mẫu biên bản xác nhận là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để xác nhận về một thông tin hoặc sự kiện đang hoặc đã diễn ra ở một địa điểm nào đó, tùy thuộc vào mục đích cũng như sự kiện, nội dung mà mẫu bản xác nhận cũng sẽ có nội dung khác nhau.

Một số mẫu biên bản xác nhận

+ Mẫu biên bản xác nhận sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỰ VIỆC
(V/v:………………………)

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm… tại……………….., tiến hành lập biên bản xác minh về sự việc……………

I – Thành phần tham gia

Người lập biên bản:

Ông (bà): …………………………………………… chức danh:…………………

Người chứng kiến:

Ông (bà): ……………………………………………. chức danh:………………….

Số CMND:…………………… cấp ngày ……/……../…….. tại …………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:………..

Số CMND:………………………cấp ngày ……/……../…….. tại …………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

II – Nội dung xác nhận

Tiến hành lập biên bản xác nhận vụ việc với những nội dung sau đây:

Diễn biến của sự việc xảy ra

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Thiệt hại về vật chất (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

Tang vật (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

III – Ý kiến của người có liên quan
………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành ……. bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến

(ký, ghi rõ họ tên)

Người có liên quan

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

Tải (Dowload) Mẫu biên bản xác nhận sự việc

+ Mẫu biên bản xác minh thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi ………. giờ ………… ngày……… tháng ………   năm ………………. tại                  

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………

Ông/bà: ……………………….. Chức vụ:………………thuộc Cơ quan………………  

Ông/bà: ……………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………      

Ông/bà: ……………………………………………………………      

Tiến hành xác minh về việc(1):  ………………………………

……………………………………………………………………..

 KẾT QUẢ XÁC MINH

……………………………………………………………

……………………………………………………………                                          

Biên bản kết thúc hồi …………  giờ ………….  ngày………. tháng ………. năm ……    

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

………………………….(2)                                  ĐIỀU TRA VIÊN/CÁN BỘ ĐIỀU TRA

 

(1) Ghi rõ nội dung cần xác minh.

(2) Người, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin hoặc người tham gia tố tụng.

Tải (Dowload) Mẫu biên bản xác minh thông tin

+ Mẫu biên bản xác minh vụ việc

CƠ QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…./BB-XM

BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc 

Căn cứ…………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./…., tại …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ:……………………………….

Cơ quan:…………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên: …………………………………………… Nghề nghiệp:……………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

b) Họ và tên: …………………………………………… Nghề nghiệp:……………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

c) Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ:……………………………

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>:………………………………………. Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………; ngày cấp:…./…./……..; nơi cấp:………

<1. Tên tổ chức vi phạm>:…………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………….. ……………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./…./…….. ………………………………. ; nơi cấp:……………………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………….. Giới tính: ……………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Đã có hành vi vi phạm hành chính: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Quy định tại:……………………………………………………………………………………

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): …………………………………………………………

Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra: …………………………………..

Tình tiết giảm nhẹ:……………………………………………………………………………..

Tình tiết tăng nặng: ……………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải trưng cầu giám định (trong trường hợp cần thiết):…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Những tình tiết xác minh khác:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi……. giờ…… phút, ngày…./…./…., gồm…. tờ, được lập thành…. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà):…………………………………

là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản>

Lý do ông (bà)……………………………………………… cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:…………………………………………………………….

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN,TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)  
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

Tải (Dowload) Mẫu biên bản xác minh vụ việc

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi