Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Việc làm – Nhân sự Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên mới nhất 2022

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên mới nhất 2022

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên thuộc cơ quan, tổ chức đó phải tuân theo. Kỷ luật mang tính pháp lý hoặc không mang tính pháp lý.

Kỷ luật nhân viên là một trong những hình phạt của cơ quan, tổ chức khi nhân sự trong tổ chức, cơ quan vi phạm những quy định của cơ quan, tổ chức đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết về vấn đề này.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn những nội dung xoay quanh vấn đề: Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên.

Kỷ luật là gì?

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên thuộc cơ quan, tổ chức đó phải tuân theo. Kỷ luật mang tính pháp lý hoặc không mang tính pháp lý.

– Đối với các tổ chức không phải thuộc Cơ quan Nhà nước là những quy định cho các cá nhân trong tổ chức, bắt buộc họ phải thực hiện theo, trường hợp không tuân thủ, trường hợp không tuân thủ những kỷ luật đó sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo nội dung tổ chức đó quy định, không man tính pháp lý.

– Cơ quan Nhà nước kỷ luật là những quy định mang tính chất bắt buộc các cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ nếu không thực hiện sẽ bị xử lý kỷ luật, việc xử lý kỷ luật này sẽ mang tính pháp lý.

Các trường hợp bị xử lý kỷ luật

Thứ nhất: Đối với Cơ quan Nhà nước

Căn cứ quy định tại Điều 6 – Nghị định số 112/2020/ND-CP, quy định về các hành vi bị xử lý kỷ luật, cụ thể:

– Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sông hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

– Mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau:

+ Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân làm mất uy tín cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Thứ hai: Đối với các Cơ quan, tổ chức khác

Căn cứ quy định tại Điều 125 – Bộ luật Lao động năm 2019, quy định về các hình thức kỷ luật đối với các trường hợp cụ thể:

– Hình thức khiển trách: Bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.

– Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 06 tháng hoặc cách chức được áp dụng: Đối với người lao động đó bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đó được quy định trong nội quy lao động.

– Hình thức sa thải:

Trong đó, sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động cao nhất và chỉ được áp dụng khi thuộc một trong 03 trường hợp quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể:

 + Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lọi ích của người sử dụng lao động.

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp ngươi lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này.

+ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đánh.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: Thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trình bày mẫu biên bản kỷ luật nhân viên đối với cơ quan, tổ chức không thuộc cơ quan Nhà nước.

CÔNG TY ……                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………….                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./BB                                                        

…………, ngày … tháng … năm  ……

                                                       BIÊN BẢN

Về việc kỷ luật nhân viên

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …. tháng … năm ….., tại:………………………..

Chúng tôi bao gồm:

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

– Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Diễn biến của vụ việc xảy ra:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thiệt hại về mặt vật chất:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tang vật: ………………………………………………………………………………………………….

– Ý kiến của người bị lập biên bản:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được người bị lập biên bản (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập biên bản                          Người chứng kiến                          Người bị lập biên bản

Như vậy, Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên đã được chúng tôi nêu ra trong mục cuối cùng của bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã cung cấp tới quý bạn đọc một số trường hợp bị kỷ luật đối với cá nhân thuộc một cơ quan hay tổ chức. Chúng tôi mong rằng nội dung của bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
4.1/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557