Việc làm – Nhân sự Biểu Mẫu Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động 2021

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động 2021

Tai nạn lao động là một điều không mong muốn đối với chính người lao động và doanh nghiệp. Khi tại doanh nghiệp, xảy ra vụ tai nạn thuộc các trường hợp như: Tai nạn lao động nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động thuộc thẩm quyền quản lý doanh nghiệp.

Những vụ tai nạn nếu chưa được tiến hành điều tra bởi bất cứ Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, trung ương hay chuyên ngành nào thì doanh nghiệp có nghĩa vụ lập Đoàn điều tra tai nạn lao động tại cơ sở của mình. Sau khi tiến hành điều tra thì phải có biên bản điều tra tai nạn lao động. Vậy mẫu biên bản này được quy định thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được thông tin cơ bản nhất về vấn đề này.

Biên bản điều tra tai nạn lao động là gì?

Biên bản điều tra tai nạn lao động là văn bản được xác lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác thực một số thông tin liên quan đến vụ việc tai nạn lao động, qua đó đưa ra các bằng chứng, chứng cứ chính xác nhất để hỗ trợ người lao động khi xảy ra tai nạn lao động.

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phần, chức năng nào của cơ thể hoặc có thể gây tử vong cho người lao động trong quá trình làm việc, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó có thể hiểu điều tra tai nạn lao động là hoạt động thu thập chứng cứ, tư liệu, thông tin liên quan tới vụ tai nạn lao động từ đó đưa ra được những giải pháp phòng ngừa, kiến nghị và hỗ trợ người lao động không may bị tai nạn trong quá trình làm việc.

Hướng dẫn viết mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Biên bản điều tra tai nạn lao động được viết như sau:

– Về cơ sở xảy ra tai nạn lao động: Căn cứ vào danh mục yếu tố ảnh hưởng gây ra chấn thương

– Thành phần đoàn điều tra: Ghi tên ngành, mã ngành theo như Hệ thống ngành nghề kinh tế do Thủ tướng chính phủ ban hành dựa trên quy định của Luật Thống kê

– Những người tham dự điều tra: Ghi tên, mã ngành theo như danh mục và mã số đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

– Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở bao gồm người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động, người làm công tác y tế và một số thành viên khác.

– Người tham dự điều tra: là người trực tiếp có mặt khi xảy ra tai nạn lao động

– Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo Mục nghề nghiệp do Thủ tướng chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê

– Cần ghi rõ: không xác định thời hạn; xác định thời hạn theo đúng như hợp đồng lao động đã giao kết

Lưu ý khi điền thông tin tại mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

– Tại biên bản điều tra tai nạn lao động cần lưu ý trường hợp và hoàn cảnh xảy ra tai nạn; nguyên nhân của vụ tai nạn cũng là một tiêu trí quan trọng, cùng với kết luận về trách nhiệm để xảy ra tai nạn cũng cần phải được nêu một cách rõ ràng, chi tiết, khách quan và cụ thể.

– Tại biên bản điều tra lao động cần có đề nghị về hướng xử lý nếu cần thiết, để từ đó đề ra được những giải pháp phòng ngừa tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai (cần ghi rõ biện pháp. Thời gian phải hoàn thành và người chịu trách nhiệm thực hiện).

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

TÊN CƠ SỞ …………….

SỐ ………………………….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

……….., ngày…..tháng…..năm……

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

—–(Nhẹ hoặc nặng)—-

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………………

– Số điện thoại, Fax, Email: ………………………………………………………………………………….

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động: ………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………………………………………

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: ………………………………………………………………..

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): …………………………………………………..

– Loại hình cơ sở: ………………………………………………………………………………………………

– Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): …………………………………

2/ Địa phương: …………………………………………………………………………………………………

3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

    ………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):

5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giới tính: ………….. Nam/Nữ: ………………….Năm sinh: …………………………………………..

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: ……………………….năm………………….

– Tuổi nghề:….năm…..mức lương:…..đồng; bậc thợ (nếu có): ………………………………….

– Loại lao động: ………………………………………………………………………………………………….

– Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………..

– Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

– Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………

– Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con): …………………………………………

– Huấn luyện ATVSLĐ (có hay không): ………………………………………………………………..

6/ Thông tin về vụ tai nạn: ………………………………………………………………………………

– Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày……./……/………, ….. giờ …… phút

– Giờ bắt đầu làm việc: ……………………………………………………………………………………..

– Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: …………………………………………………..

– Nơi xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………………………………….

7/ Tình trạng thương tích: ………………………………………………………………………………

– Vị trí vết thương: ……………………………………………………………………………………………

8/ Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:……………………………………………………….

9/ Diễn biến của vụ tai nạn lao động: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

10/ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động: ………………………………………………………..

11/ Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn: …………………..

– Nội dung công việc: ………………………………………………………………………………………..

– Người có trách nhiệm thi hành: …………………………………………………………………………

– Thời gian hoàn thành: …………………………………………………………………………………….

12/ Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

 …………………………………………………………………………………………………………………………

13/ Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

– Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số…………đồng,

Trong đó:

+ Chi phí y tế:……………………………………………… đồng;

+ Trả lương trong thời gian điều trị:…………………đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp:……………………………..đồng;

– Thiệt hại tài sản:………………………………………………..đồng.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐIỀU TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (download) mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Trên đây là những thông tin với chủ đề mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động mới nhất năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan tới vấn đề này, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557